Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenEnergie en duurzame samenleving

Toolkit pleegzorg

Er bestaan weinig interventies om pleegouders voor te bereiden op het pleegouderschap, ondanks een grote behoefte aan gedegen informatie(materiaal). Hans Grietens (Hoogleraar Orthopedagogiek) doet onderzoek naar de ervaringen, behoeften en expertise van pleeggezinnen die zorgen voor een pleegkind met een verleden van seksueel misbruik, met als doel het ontwikkelen van een (e-)toolkit voor (aankomend) pleegouders.

Dankzij een subsidie van Stichting Kinderpostzegels, kon dit onderzoek in 2013 starten. De stichting mede financiert een onderzoeksplek voor een promovendus, Dorijn Wubs. In het aprilnummer van Broerstraat 5 staat een interview met Wubs.

pleegzorg

Optimaliseren pleegzorg

Seksueel misbruik heeft vele negatieve gevolgen voor het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hebben bijzondere behoeften. Dit alles maakt dat hun nieuwe omgeving – het pleeggezin – goed moet toegerust zijn om hen op te vangen, veiligheid te bieden en onvoorwaardelijk te steunen. Wanneer dit niet voldoende het geval is, kan de plaatsing mislukken omdat het gedrag van het kind te moeilijk is. Het is daarom erg belangrijk om de ervaringen en behoeften van pleeggezinnen – pleegouders, evt. eigen kinderen, andere pleegkinderen in het gezin – die zorgen voor een pleegkind met een geschiedenis van seksueel misbruik, te kennen, evenals hun expertise in de dagelijkse omgang en het samenleven met deze kinderen. De kennis hierover kan worden ingezet om pleegouders verder te professionaliseren, pleeggezinnen te versterken en de zorg aan pleegkinderen te optimaliseren.

Andere projecten

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) ondersteunt ook andere projecten van de afdeling Orthopedagogiek van de RUG. Andere projecten waarvoor mede dankzij het UEF fondsen geworven zijn:

  • Project-BOP: Een participatief onderzoek naar de psychosociale behoeften van pleegkinderen met een verleden van seksueel misbruik, mede gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp, start 2014
  • Project-Hebe: Ervaringen van kinderen na een melding van kindermishandeling, mede gefinancierd door Stichting Pro Juventute, start 2016/2017 (nog niet begonnen)

Laatst gewijzigd:02 augustus 2016 09:13
printView this page in: English