Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenEnergie en duurzame samenleving

Project Hebe: de stem van kinderen in jeugdbescherming

Met de hulp van een nieuwe subsidie van Pro Juventute zullen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de ervaringen van kinderen met het jeugdbeschermingssysteem gaan onderzoeken.

Dit nieuwe onderzoek, genaamd Hebe naar de Griekse godin van de jeugd, heeft tot doel om kennis te vergaren over de ervaringen van kinderen met het proces na een melding van kindermishandeling. Bovendien zal dit onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe methoden om kinderen te betrekken in onderzoek.

Eén van de meest innovatieve aspecten van Hebe is de participatie van kinderen en jongeren die ervaringen hebben met kindermishandeling als mede-onderzoekers in de ontwikkeling van de onderzoeksopzet, onderzoeksinstrumenten en disseminatie. Hebe geeft op deze manier kinderen een stem en kan laten zien wat de waarde is van het includeren van (de visie van) kinderen in onderzoek en evaluatie van beleid en praktijk.

Project Hebe is geïntegreerd in een internationaal onderzoeksproject: Hestia (gefinancierd door NORFACE, 7FP). Hestia is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van York en het Deutsches Jugendinstitut en heeft als doel om verschillen in de jeugdbeschermingsystemen en –praktijk in de drie landen te exploreren.

De leden van het onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen zijn Hans Grietens, Erik Knorth, Mónica López López, Marleen Wessels en Helen Bouma.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2016 09:13
printView this page in: English