Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenEnergie en duurzame samenleving

Nieuwe kennis over oale groond

Onder deze titel zoekt landschapsecoloog Harm Smeenge steun voor zijn onderzoek in het Nationaal Landschap van Noordoost Twente. Smeenge wil de geschiedenis van dit prachtige landschap reconstrueren. Hij kijkt naar de wisselwerking tussen mens en landschap in de afgelopen tienduizend jaar en combineert archiefonderzoek, gesprekken met bewoners en veldwerk met moderne technieken. Zo is het mogelijk het landschap, zelfs tot duizenden jaren voor onze jaartelling, te reconstrueren. Uiteindelijk wil Smeenge de 'landschapsbiografie' van Noordoost Twente schrijven.

Harm Smeenge, veldwerk Puntbeek
Harm Smeenge, veldwerk Puntbeek

Historische ecologie

De dynamiek van het landschap is nergens zo groot als in Noordoost Twente. Dit maakt het een uitstekend 'proefgebied' voor Smeenge's benadering. Hij slaat een brug tussen ecologie en natuurhistorie, twee tot dusver gescheiden werelden. Zijn aanpak is uniek en ontwikkelt zich tot een nieuw vakgebied: historische ecologie. De huidige kennis over het Twentse landschap is sterk verouderd en mist integratie tussen diverse vakgebieden. De landschaps- biografie van Noordoost Twente helpt bij hedendaagse vraagstukken op gebied van duurzaamheid, culturele identiteit, ruimtelijke ontwikkeling, erfgoedzorg en natuurbeheer. Daarbij biedt het onderzoek een staalkaart voor (toekomstig) historisch ecologisch onderzoek.

Smeenge is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen bij het Kenniscentrum Landschap, onder leiding van Theo Spek, directeur van dit instituut. Daarnaast werkt hij als landschapsecoloog bij Unie van Bosgroepen. Beide partijen dragen bij aan zijn onderzoek.

Draag ook bij

De noodzakelijke technieken om het levensverhaal van Noordoost Twente te reconstrueren, zoals OSL, zijn zeer kostbaar. Hiervoor zijn binnen de promotieplaats geen middelen. Smeenge zoekt daarom steun bij het publiek. Hij ontving al bijdragen van Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Op www.rugsteunt.nl kunt u het onderzoek van Smeenge steunen en leest u hierover meer. Iedere bijdrage is welkom. Het helpt ook wanneer u onze crowdfundactie met uw vrienden/familie deelt. Liever niet online doneren? U kunt uw donatie ook overmaken naar Stichting Ubbo Emmius Fonds, IBAN: NL37TRIO0784906009 o.v.v. 'Smeenge'.

In het zomernummer (2015) van alumni-magazine Broerstraat 5 staat een interview met Harm Smeenge.

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 16:24
printView this page in: English