Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenOverig

Kenniscentrum Landschap, het belang van het cultuurlandschap

Sind 2010 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het Kenniscentrum Landschap, waarin onderzoek, opleiding en kennisoverdracht op het terrein van het Nederlandse en Europese cultuurlandschap centraal staan. Het centrum staat onder leiding van prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de RUG en richt zich zowel op de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap, als ook op de actualiteit en de toekomst. Daarbij is er bijzondere aandacht voor het cultuurlandschap van Noord-Nederland.

Het centrum heeft vier doelen:

1. de verzorging van een hoogwaardige wetenschappelijke opleiding op het gebied van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen, met speciale aandacht voor de landschappen van Noord-Nederland;

2. de uitvoering van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen;

3. de uitvoering van betaalde onderzoeksopdrachten voor overheden en maatschappelijke organisaties ten behoeve van ruimtelijke ordening, landschapsbeleid, erfgoedzorg, waterbeheer, landbouw, recreatie, toerisme, natuur- en landschapsbeheer (contract-onderzoek).

4. de ontsluiting van wetenschappelijke kennis dover het cultuurlandschap voor bewoners, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties.

Het Kenniscentrum Landschap wordt financieel gesteund door het SNS Reaal Fonds.

Laatst gewijzigd:04 augustus 2014 09:00
printView this page in: English