Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Nanospionnen in kankercellen

Romana Schirhagl (Rosalind Franklin Fellow, UMCG) en haar onderzoeksgroep van de vakgroep Biomedical Engineering gaan de strijd tegen kanker op een bijzondere manier aan: ze willen een methode ontwikkelen om met behulp van nanodiamantjes de stress binnen kankercellen vast te leggen. Daarmee verwachten ze kennis te verwerven voor het beoordelen en het verbeteren van medicijnen tegen kanker.

Kankercellen met diamand
Kankercellen met diamand

Over het onderzoek

Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen die vrijkomen wanneer een lichaamscel sterft, tijdens het roken, ondervoeding of onder invloed van bepaalde geneesmiddelen. Deze stoffen verschijnen meestal wanneer een cel stress beleeft. We weten niet goed hoe dat proces werkt. Het is moeilijk vrije radicalen te onderscheiden of te lokaliseren en te visualiseren. Met de nieuwe techniek van Romana Schirhagl krijgen we echter wel een beeld van deze stoffen. De techniek is gebaseerd op zeer kleine diamanten die de aanwezigheid van magnetische velden van deze vrije radicalen kunnen "voelen" als ze daar dichtbij zijn. De fluorescentie van het nanodiamantje laat dit zien doordat dan de helderheid verandert. Dit diamantje is zó gevoelig dat het zelfs het kleine magnetische veld van een enkele elektron kan detecteren.

Romana Schirhagl
Romana Schirhagl

Schirhagls droom

"Onze droom is om de nanodiamantjes in de kankercellen te brengen. Als we de kankercellen dan met een medicijn uitschakelen, kunnen we met ons nanodiamantje een beeld krijgen van het medicijn én van de stress die het veroorzaakt bij de moleculen in de kankercel. Dit beeld geeft ons nieuwe inzichten over hoe medicijnen op nanoschaal werken en over hoe we nieuwe geneesmiddelen kunnen ontwerpen.

Het starten van een nieuwe onderzoeksgroep is het meest kritieke moment voor een jonge wetenschapper. Tijdens deze fase moet ik mijn reputatie binnen de wetenschappelijke gemeenschap zien te vestigen. Financiële steun in deze cruciale periode zou onze jonge onderzoeksgroep enorm kunnen helpen. Bovendien zou steun van het grote publiek de kansen op een toekomstige research grant behoorlijk vergroten. We hebben de basisuitrusting al, we zijn momenteel bezig deze te verbeteren en aan te vullen met nieuwe onderdelen om a. de vereiste gevoeligheid te bereiken, b. de locaties in de cel nauwkeuriger te bepalen en c. de biologische achtergrondfluorescentie te elimineren. Daarom doen we via crowdfunding een beroep op het publiek voor dit nieuwe experimentele onderzoek.”

Doneren

Via crowdfunding is in 2015 € 20.010 opgehaald voor dit onderzoek. In 2016 kreeg Romana bovendien een Starting Grant van de European Research Council (ERC) van € 1,5 miljoen. Romana: "Ik denk dat de crowdfundingcampagne daarbij heeft geholpen. Niet alleen omdat ik daardoor even wat extra geld had, maar ook omdat ik kon laten zien dat we ons op de buitenwereld richten en dat er meerdere mensen zijn die ons onderzoek zo belangrijk vinden dat ze er zelfs geld aan geven".
Uw donatie is nog steeds zeer welkom. Met extra geld kan Schirhagl haar onderzoek nog verder uitbreiden. Voor doneren kunt u contact opnemen met het Ubbo Emmius Fonds.

Meer informatie: bekijk video

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 16:19
printView this page in: English