Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Sanne op den Dries

Sanne op den Dries kreeg een beurs van € 10.000 toegekend uit de opbrengsten van de belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass in mei 2010. Ze doet onderzoek naar 'de rol van mesenchymale stamcellen bij schade- en herstelmechanismen van de intrahepatische galwegen na levertransplantatie'.

Kostbaar onderzoek

Sanne voelt zich ze er vereerd dat haar een UEF-JSM Talent Grant is toegekend. 'Ik wil dan ook graag alle donateurs hartelijk bedanken. De gewonnen prijs zal de komende twee jaren worden gebruikt om galwegschade en herstel-mechanismen te bestuderen in verschillende modellen, zowel in vivo (proefdiermodellen) als ex-vivo (levers geperfuseerd tijdens machinepreservatie). De potentieel herstellende en beschermende rol van mesenchymale stamcellen in de reparatie van galwegbekleding zal worden onderzocht. Om dit kostbare proefdieronderzoek uit te kunnen voeren is de UEF-JSM Talent Grant een grote steun. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!'

Transplantaatfalen

Het onderzoek van Sanne op den Dries richt zich op schade- en herstelmechanismen na een levertransplantatie. De prognose voor levertransplantatiepatiënten op de lange termijn is zeer goed (10-jaars overleving 75%) en levertransplantaties dragen uitstekend bij aan Healthy Ageing. Vijftien procent van alle patiënten met een eindstadium leverziekte komt echter niet in aanmerking voor een transplantatie door het tekort aan donororganen en sterft terwijl ze op de wachtlijst staan. Daarnaast moet een deel van de transplantatiepatiënten een retransplantatie ondergaan wegens transplantaatfalen, wat een extra druk geeft op de donorlijst. Galwegschade is de meest voorkomende complicatie na levertransplantatie. Inzicht in de rol van mesenchymale stamcellen bij het herstel van galwegschade is naar verwachting belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe preventieve/therapeutische strategieën om het aantal retransplantaties te verminderen. Verschillende modellen voor galwegspecifieke schade zullen worden gebruikt om te kijken wat de rol is van mesenchymale stamcellen bij het herstel van de galwegen. Om dit kostbare proefdieronderzoek grondig uit te kunnen voeren is de UEF-JSM Talent Grant een grote steun voor Sanne.

Laatst gewijzigd:19 april 2017 09:41