Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Roeliene Kruizinga

Marlous Arjaans kreeg in 2011 een beurs uitgekeerd van De Van der Meer-Boerema Stichting ter waarde van € 13.800,-. Ze doet onderzoek naar het remmen van uitzaaiingen bij kanker. In haar projectaanvraag licht ze haar onderzoek toe:

Controle

Een belangrijke reden waarom mensen niet gezond ouder worden is het feit dat ze voortijdig overlijden aan kanker. Kanker is zowel bij mannen als vrouwen bijna de belangrijkste doodsoorzaak. Kanker is vooral te genezen als deze nog niet uitgezaaid is. Het langdurig onder controle krijgen van kanker door verdere uitzaaiing te remmen vervult dus een cruciale rol bij het bereiken dat meer mensen gezond ouder worden.

Dit project onderzoekt nieuwe behandelingsmogelijkheden voor het voorkomen van metastasering in het algemeen en voor behandeling van VHL-patiënten specifiek en zou zo een bijdrage kunen leveren aan het verbeteren van de prognose van vele patiënten.

Metastasering

Medicamenteuze behandeling van tumoren richt zich op tumorceldood. Er zijn helaas nog nauwelijks strategieën die zich op het tenietdoen van metastasering richten, terwijl metastasering verantwoordelijk is voor 90% van de sterfte onder kankerpatiënten. Metastasering is een georganiseerd proces dat voornamelijk wordt gereguleerd door chemokines en hun receptoren. Chemokines zijn kleine eiwitten die celmigratie bevorderen (Figuur 1). Verder beïnvloeden ze tumor-angiogenese (aanmaak van nieuwe bloedvaten die tumoren van voedingsstoffen voorzien). Een van de best bestudeerde chemokinereceptoren is CXCR4. CXCR4 blijkt een zeer belangrijke rol te spelen in het metastaseringsproces en is in vele tumorsoorten een prognostische factor.

Ziekte van von Hippel Lindau

Het doel van dit project is daarom om te onderzoeken welke rol chemokines spelen in vaatrijke tumoren. Inzicht in deze rol zal het immers mogelijk maken op dit systeem in te grijpen en zo het uitgroeien en uitzaaien van kanker te voorkomen. Hiervoor wordt gekeken naar patiënten met de ziekte van von Hippel Lindau (VHL). Dez e patienten vormen een unieke groep die ons veel inzicht kan verstrekken. Ze hebben namelijk een monogenetische mutatie hebben in het VHL-gen, waardoor angiogenese wordt geïnitieerd en vaak al op jong leeftijd vaatrijke tumoren ontstaan. Normaal VHL-eiwit onderdrukt de chemokine(receptor)expressie en de productie van Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), de belangrijkste groeifactor voor vaatnieuwvorming. Er zal worden gekeken naar de directe relatie tussen gemuteerd VHL-eiwit a.g.v. een defect VHL-gen en de CXCR4- expressie en VEGF-productie in tumorweefsel van deze patiënten en in tumorcellijnen met en zonder VHL-mutatie. Vervolgens zal in vitro onderzocht worden of we het migreren van cellen kunnen afremmen door in te grijpen op VEGF en CXCR4. Tevens zullen bloedbiomarkers bekeken worden in VHL-patiënten die een PET-scan ondergaan met een radioactief (Zirconium) gelabeld VEGF-antilichaam. Deze nieuwe benadering kan bewijzen of CXCR4 een belangrijke factor speelt bij het ontstaan van tumoren bij VHL-patienten en of het blokkeren van CXCR4 met medicijnen de ziekte van VHL af kan remmen in zijn activiteit.

Laatst gewijzigd:18 april 2017 16:31