Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Rick Pleijhuis

Rick Pleijhuis kreeg in april 2012 een beurs van € 5.900,- uit de opbrengsten van de 2011 belcampagne voor de JSM en MPDI. Rick doet onderzoek naar de verbetering van de behandeling van borstkanker. Hieronder omschrijft hij zijn onderzoek.

Rick Pleijhuis
Rick Pleijhuis

Achterblijvende tumorresten

Eén op de acht vrouwen zal gedurende haar leven borstkanker ontwikkelen. Het merendeel van hen zal een borstsparende behandeling ondergaan, bestaande uit een combinatie van borstsparende chirurgie en bestraling van de borst. Helaas blijkt bij één op de vijf patiënten tumorrest te zijn achtergebleven na borstsparende chirurgie. Een tweede operatie en/of aanvullende bestraling zijn dan noodzakelijk.

Een belangrijke oorzaak voor het relatief frequent achterblijven van tumorrest is het beperkte arsenaal aan technieken die de chirurg tot zijn beschikking heeft voor het lokaliseren van de tumor. Daarnaast is het onderscheid tussen tumorweefsel en normaal borstweefsel - zelfs voor een ervaren chirurg - vaak moeilijk te maken.

Tumorcellen zichtbaar maken

Het huidige onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van een innovatieve techniek - nabij-infrarood fluorescentie beeldvorming - waarbij de tumor zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een fluorescerende kleurstof en een lichtgevoelige camera. De kleurstof hoopt zich op in de tumor en laat de tumorcellen oplichten. Hiermee kan de chirurg het tumorweefsel beter onderscheiden van het omliggende gezonde borstweefsel. Het uitgezonden licht heeft een bepaalde golflengte die niet zichtbaar is met het menselijk oog. Daarom wordt gebruik gemaakt van een speciale camera, waarmee de tumorcellen tijdens de operatie zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Verwacht wordt dat toepassing van de nieuwe techniek zal leiden tot een afname van het percentage patiënten met tumorrest na borstsparende chirurgie. Wanneer een heroperatie en/of aanvullende bestraling kunnen worden voorkomen, zal dit de psychologische belasting voor de patiënt, het cosmetische resultaat van de operatie, en de kosten voor de gezondheidszorg op een gunstige wijze beïnvloeden.

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 16:22