Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Marlous Arjaans

Marlous Arjaans kreeg in 2011 een beurs uitgekeerd van De Van der Meer-Boerema Stichting ter waarde van € 14.500,-. Ze doet onderzoek naar de behandeling van (uitzaaiingen van) borstkanker. In haar projectaanvraag licht ze haar onderzoek toe:

Micro-omgeving

Borstkanker is de meest voorkomende oorzaak van sterfte aan kanker onder vrouwen. Dit wordt meestal veroorzaakt door uitzaaiingen (metastasen) van de tumor. De behandelingen zijn tot nu toe vooral gericht op het doden van tumorcellen, maar dit is onvoldoende effectief bij uitzaaiingen. Daarom zijn behandelingen nodig die gericht zijn op voorkomen en/of beperken van metastasen. Het ‘gewone’ weefsel dat de tumor en metastasen omgeeft, de micro-omgeving, blijkt een bevorderende rol te kunnen spelen bij tumorgroei, bloedvatvorming (angiogenese) en uitzaaien van de tumor. Verschillende factoren in deze micro-omgeving, spelen een rol bij deze processen. Door deze omgeving te moduleren, kan het uitzaaien van borstkanker mogelijk voorkomen en beter behandeld worden. Daarom is het nodig om te bestuderen hoe dit omgevende weefsel medicamenteus te moduleren is.

Sleutelrol

In dit project wordt gekeken naar transforming growth factor (TGF)-ß, vascular endothelial growth factor (VEGF) en insulin-like growth factor-1receptor (IGF-1R), waarvan bekend is dat ze alle drie een sleutelrol in het omgevende weefsel vervullen.  

Modulatie van TGF-β, VEGF en IGF-1 in de micro-omgeving kan potentieel bijdragen aan een optimaal anti-borstkanker effect.

Het beoordelen van effect van behandelingen gericht op factoren in omgevingsweefsel is bij patiënten tot nu toe niet mogelijk geweest, omdat er geen technieken waren die bij mensen kunnen worden toegepast. In het UMCG is een zeer gevoelige techniek ont-wikkeld, waarmee onder andere TGF-ß, VEGF en IGF-1R in omgevingsweefsel van borstkanker wel zichtbaar kunnen worden gemaakt. Dit zal worden gedaan in twee muizenmodellen: een model waarbij de muizen een onderhuidse tumor hebben en een model waarin ze metastasen hebben. Voor het afbeelden van deze factoren in boven-genoemde modellen, wordt PET/CT beeldvorming gebruikt, waarbij driedimensionale afbeeldingen worden verkregen met behulp van radioactief gelabelde moleculen.

Laatst gewijzigd:18 april 2017 16:26