Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Malgosia Krajewska

De Van der Meer-Boerema Stiching steunde in 2011 de Junior Scientific Masterclass met een totaalbedrag aan donaties van € 82.840,-. Malgosia Krajewska kreeg hiervan een beurs uitgekeerd van € 45.000,- voor een periode van drie jaar. Ze doet onderzoek naar DNA-reparatie als doel van gerichte therapie in borstkanker. In haar projectaanvraag licht ze haar onderzoek toe

Doel onderzoek

Erfelijke borsttumoren reageren goed op een nieuwe therapie: PARP-remmers. Dit project richt zich op het vinden van nieuwe kankergeassocieerde DNA-mutaties in borsttumoren waarvoor PARP-remmers een behandeloptie kunnen zijn. Daarnaast richt dit project zich op het vinden van andere nieuwe therapeutische strategieën voor borstkanker om de behandeling van borstkankerpatiënten te verbeteren.

Agressieve tumoren

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, en treft jaarlijks ongeveer een miljoen vrouwen wereldwijd. Er zijn verschillende types borstkanker, met elk hun eigen kenmerken. Op basis van die kenmerken en het stadium van de ziekte, wordt borstkanker operatief behandeld, al dan niet in combinatie met hormonale therapie, bestraling of chemotherapie.

Een specifieke subgroep wordt gevormd door de zogenaamde ‘triple negatieve’ borsttumoren. Deze agressieve tumoren reageren niet op hormonale therapie en andere nieuwe vormen van doelgerichte therapie. Betere behandelmethodes zijn daarom dringend gewenst, en kennis van de eigenschappen van deze tumoren is nodig om betere behandelmethodes te ontwikkelen.

DNA-mutaties

Een gedeelte van deze ‘triple negatieve’ borsttumoren wordt veroorzaakt door erfelijke mutaties. Ons onderzoek richt zich op de DNA-mutaties die hieraan ten grondslag liggen. In het overgrote deel van de erfelijke borsttumoren worden mutaties gevonden in de BRCA1- and BRCA2-genen. In het overige deel van de erfelijke borstkankerpatiënten is het onduidelijk welke mutatie(s) verantwoorde-lijk zijn. De BRCA1- en BRCA2-genen zijn betrokken bij de reparatie van breuken in het DNA. Wanneer DNA niet correct gerepareerd wordt, resulteert dit in een ophoping van DNA-mutaties en dit geeft een hoge kans op het ontstaan van kanker.

PARP-remmers

Recent onderzoek heeft aangetoond dat nieuwe experimentele geneesmiddelen (zogenaamde PARP-remmers) goed lijken te werken op de erfelijke borst-tumoren. Deze PARP-remmers blokkeren de reparatie van breuken in het DNA. In erfelijke borstkankercellen – die al een DNA-reparatiedefect hebben – blokkeren PARP-remmers het laatste beetje DNA-reparatie, en dit leidt tot celdood in deze tumorcellen. Er zijn inmiddels verschillende PARP-remmers ontwikkeld en op dit moment worden die PARP-remmers getest in klinische studies. De hoopgevende resultaten van deze studies leiden ertoe dat er onderzocht wordt voor welke andere tumortypes deze nieuwe medicijnen ook effectief zouden kunnen zijn. Om die kennis te verwerven is het nodig om gericht te zoeken naar tumoreigenschappen die bepalen of tumoren gevoelig zijn voor PARP-remmers.

Behandeling op maat

In dit aio-project richten we ons op genen met een vergelijkbare functie als BRCA1 en BRCA2. Veel van zulke genen, die ook een rol spelen in het repareren van DNA-breuken, zijn gemuteerd in tumoren. Echter, veelal is het onduidelijk of de DNA-mutaties in deze genen inderdaad een vergelijkbaar defect opleveren als een BRCA1- of BRCA2-defect, en ook is het onduidelijk of tumorcellen met deze DNA-mutaties ook goed reageren op therapie met PARP-remmers. Om dit op te helderen worden verschillende borsttumormodelsystemen ontwikkeld, met individuele DNA-mutaties zoals die ook in patiënten voorkomen. Als deze DNA-mutaties leiden tot gevoeligheid voor PARP-remmers, kan dit onderzoek leiden tot een behandeling op maat, waarin patiënten eerst getest worden op de aanwezigheid van DNA-mutaties in DNA-reparatiegenen, waarna wordt besloten of ze in aanmerking komen voor behandeling met PARP-remmers.

Laboratorium

Het beschikbare subsidiegeld wordt aangewend voor laboratoriumexperimenten. In deze experimenten testen we verschillende nieuwe behandelingen op patiëntenmateriaal en op borstkankermodelsystemen, waarin we een reeks DNA-mutaties nabootsen, zoals ze ook voorkomen in patiënten.

Laatst gewijzigd:18 april 2017 16:23