Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Karin Fransen

Karin Fransen kreeg in april 2012 een beurs toegekend van € 6.720,- uit de opbrengsten van de belcampagne 2011 voor de JSM en MPDI. Karin's onderzoek richt zich op de invloed van genetische variaties op darmziekten.

Karin Fransen
Karin Fransen

Verstoorde immuunreactie

Inflammatoire darm ziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa worden gekenmerkt door een chronisch recidiverende ontsteking van de darm. Het zijn complexe ziekten, dit houdt in dat zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol spelen in hun ontstaan. Waarschijnlijk is een verstoorde immuunreactie op de normale darmflora samen met een verminderde integriteit van de darmwand onderliggend aan de ziekten, die soms zeer ernstig en hardnekkig kunnen verlopen.

Verhoogd risico

Door middel van het screenen van het hele genoom op variaties in het DNA zijn er tot op heden in totaal 99 gebieden gevonden die een verhoogd risico geven op het ontstaan van beide ziekten. Het is echter onbekend hoe deze varianten, die ook bij gezonde mensen voor kunnen komen, leiden tot het ontstaan van de ziekte.

Nieuwe inzichten

Wij willen met deze subsidie de effecten van de 99 varianten op expressie van alle genen onderzoeken en daarmee hopen we een stap dichterbij te komen naar het ontrafelen van de erfelijke achtergrond van IBD, wat kan leiden tot nieuwe therapeutische inzichten en de realisatie van "personalized medicine".

Laatst gewijzigd:19 april 2017 09:35