Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

I2Care, zorg en ICT

Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Tegelijk neemt het aantal zorgverleners af. Bovendien willen ouderen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zorg op Afstand (ZoA) lijkt dan ook een mogelijke oplossing te bieden voor de situatie die ontstaat.

Het programma I2Care is een initiatief van het ICT-platform van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Doel van het programma is om, in samenwerking met verschillende andere partijen, wetenschappelijke kennis wat betreft ICT-toepassingen in de decentrale zorg te vergroten.

I2Care werkt daarbij nauw samen met VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg, dat de kwaliteit van leven wil verbeteren van ouderen en chronisch zieken.

Laatst gewijzigd:13 november 2015 10:31
printView this page in: English