Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenGezond ouder worden

Hoe ontstaan verouderingsziekten?

Ellen Nollen

Ellen Nollen (Verouderingsbiologie, UMCG) doet onderzoek naar de biologische oorzaken van verouderingsziekten als Alzheimer, Parkinson en Huntington. Haar onderzoek is uniek in de wereld en richt zich vooral op het ontrafelen van processen die betrokken zijn bij de ziektekenmerkende eiwitstapeling in de hersenen en hoe deze processen worden beïnvloed door veroudering.

Van muis naar mens

Ellen Nollen
Ellen Nollen

"Waarom krijg je, als je ouder wordt, meer kans om bepaalde vormen van dementie te krijgen? Op die vraag zoeken we een antwoord. Bij patiënten met dementie zie je dat er in de hersenen sprake is van eiwitten die zich stapelen. De vraag is alleen wat die stapelingen precies te maken hebben met de ziekte. Daarvoor kijken we niet naar mensen maar naar hele kleine modeldiertjes, de worm C. elegans. Dat is een beestje van ongeveer 1 mm lengte dat qua ontwikkeling heel vroeg in de evolutie staat. In die wormpjes proberen we de stapelingen na te doen. En we proberen te achterhalen welke processen precies een rol spelen, hoe werkt veroudering en hoe kunnen we daarop in grijpen. De kern van ons onderzoek is fundamenteel, maar ik vind het wel belangrijk dat we ook naar concrete toepassingen zoeken, dat we de vertaling maken van wormpjes naar mensen.

Het zou fijn zijn om naast reguliere subsidies wat meer speelruimte te hebben om risicovolle projecten op te zetten waarbij je een geweldig of helemaal geen resultaat kunt halen. Dankzij steun van de alumnikring Gooische Groningers hebben we bijvoorbeeld meer geld om die vertaalslag naar mensen uitgebreider te onderzoeken. De betrokkenheid van de kringleden is ook een extra stimulans."

Nollen werkt voor het European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA), onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de RUG.

Doneren

Wilt u bijdragen aan het onderzoek van Nollen, dan kunt u contact opnemen met het Ubbo Emmius Fonds (uef@rug.nl).

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:07 september 2018 16:39
printView this page in: English