Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius FondsProjectenEnergie en duurzame samenleving

Migratie van trekkende wadvogels

Net als de Waddenzee, voedt de Gele Zee (China) vele mensen en dieren. Zo is het een belangrijk foerageer- en rustgebied voor trekkende wadvogels. Vogels die migreren tussen Australië en Siberië, komen hier weer op krachten na een vlucht van soms wel 10.000 kilometer. Echter, als gevolg van de industrialisering van dit gebied, is er niet genoeg voedsel te vinden tijdens deze essentiële tussenstop. Prof. Theunis Piersma, hoogleraar Trekvogelecologie, doet onderzoek naar de routes, het gedrag en de aantallen van de trekvogels en toont aan dat sommige soorten bedreigd worden.

De populatie van trekkende wadvogels daalt en dit is slechts een weergave van een veel groter probleem. Prof.dr. Theunis Piersma laat zien dat het verdwijnen van waddengebieden negatieve gevolgen heeft voor de gehele biodiversiteit. In samenwerking met vele partijen, zoals het NIOZ, het WNF, de Vogelbescherming en Birdlife International, brengen Piersma en zijn team feiten op tafel over de populatie van de trekvogels, geboortes en sterfte en de bijbehorende plaatsen en tijden, over de gehele wereld. Dit is essentiële informatie voor natuurbeschermers om natuurbeleid aan te passen. Echter, dit is ook zeer kostbaar onderzoek, dat onderzoekers en andere experts over de hele wereld en geavanceerde zendertechniek behoeft. Het Ubbo Emmius Fonds zoekt daarom steun voor verschillende projecten van de Global Flyway Network, de internationale onderzoeksgroep o.l.v. Piersma.

Trekvogels in de Bohai Bay, Gele Zee
RUG PhD-studente Ying-Chi Chan, uit Hong Kong, onderzoekt onder leiding van Piersma de migratieroutes en het gedrag van twee soorten vogels: de Grote Kanoet en de Rosse Grutto. Ze voorziet deze vogels van kleine zenders en volgt hun routes tussen Australië en Siberie; op de Oost-Aziatische Flyway. Haar belangrijkste onderzoeksvraag is: hoe passen trekkende wadvogels zich aan aan habitat verlies in de Bohai Bay?

RUG alumni in Hong Kong steunen dit onderzoek en realiseren met hun donaties de aanstelling van Ying-Chi Chan.

Ying-Chi Chan - foto door Ben Collins, Australian Broadcasting Corporation
Ying-Chi Chan - foto door Ben Collins, Australian Broadcasting Corporation
Laatst gewijzigd:16 juli 2018 16:24
printView this page in: English