Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGHet Ubbo Emmius Fonds

Nieuws Ubbo Emmius Fonds

Start Eindejaarscampagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:23 november 2018

December campagne voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) middels een belactie, acceptgiro in de Broerstraat 5, kerstpaketten actie en crowdfunding.

Bijeenkomst Aduarderkring
Wanneer:ma 09-07-2018 18:00 - 21:30
Waar:De Allersmaborg, Allersmaweg 64 te Ezinge
Rechtenstudente Mareike Hoffmann wint GUF-100 prijs
Gepubliceerd op:06 juli 2018

Een jury bestaande uit het GUF-bestuur en het student-lid van het presidium heeft de winnaars van de GUF-100 prijzen bekendgemaakt. De winnaar van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is Mareike Hoffmann.

Wierenga-Rengerink dissertatieprijs voor Alain Dekker
Gepubliceerd op:06 juli 2018

De Wierenga-Rengerinkprijs voor de RUG-promovendus met de beste dissertatie in 2017, is toegekend aan dr. Alain Dekker voor zijn proefschrift ‘Down & Alzheimer: Behavioural biomarkers of a forced marriage’.

Belcampagne Junior Scientific Masterclass van start
Gepubliceerd op:09 april 2018

De studenten van de alumnidesk van de Rijksuniversiteit Groningen bellen met oud-studenten over de Junior Scientific Masterclass.

'Waarmee kunnen we de Dode Zeerollen vergelijken?'
Gepubliceerd op:19 januari 2018

Inaugurale rede door nieuwe Dirk Smilde Fellow George Brooke

December campagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:16 januari 2018

De maand december stond bij het Ubbo Emmius Fonds in het teken van het Eric Bleumink Fonds (EBF). In de december editie van het alumnimagazine Broerstraat 5 is een acceptgiro ingesloten waarmee het EBF gesteund kon worden. Via deze weg is er momenteel al meer dan € 27.000,- gedoneerd. Via crowdfunding en door middel van de belcampagne naar de oud-studenten van de universiteit is er ruim € 22.000,- opgehaald. Daarnaast kunnen de medewerkers van de RUG en het UMCG het EBF steunen door hun kerstpakket te schenken. Het is momenteel nog niet bekend hoeveel geld hiermee is opgehaald. Tot slot, er zijn 578 donateurs die het EBF structureel steunen met een doorlopende machtiging.

Het EBF is het oudste Fonds op Naam van het Ubbo Emmius Fonds. Al zeventien jaar worden er fondsen geworven voor EBF beurzen. Met succes: sinds de start in 2000 hebben vijfenzestig jonge, ambitieuze en zeer begaafde studenten uit de allerarmste landen een EBF Talent Grant ontvangen. Elk jaar kunnen er gemiddeld vier studenten een master opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen.

Start December Campagne Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:24 november 2017

De december campagne voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) is inmiddels een traditie. Sinds de start in 2000 hebben 65 jonge, ambitieuze en zeer begaafde studenten uit ontwikkelingslanden een EBF beurs mogen ontvangen om aan de Rijksuniversiteit Groningen te studeren. Maandag 27 november begint de jaarlijkse campagne met een belactie naar de oud-studenten van de universiteit. Er wordt gebeld tot 15 december. Daarnaast zal op 22 december het alumnimagazine de Broerstraat 5 weer op uw deurmat vallen met een ingesloten acceptgiro waarmee u ons fonds kunt steunen. De medewerkers van de RUG en het UMCG kunnen ook bijdragen door hun kerstpakket te schenken aan het EBF. Tot slot, wordt er door middel van crowdfunding, www.rugsteunt.nl, steun gevraagd voor talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden. In 2016 was het totale resultaat voor het EBF € 117.094,56. We hopen dit bedrag te overtreffen! Voor meer informatie over het EBF en de studenten>>

Winnaars UEF-JSM Talent Grants en Van der Meer-Boerema Stichting Grants
Gepubliceerd op:22 november 2017

Op dinsdag 21 november werden de Ubbo Emmius Fonds (UEF) JSM Talent Grants en de Grants van de Van der Meer-Boerema Stichting uitgereikt. In het MD/PhD-traject van het Junior Scientific Masterclass (JSM)-programma combineren studenten Geneeskunde en Tandheelkunde hun reguliere opleiding met wetenschappelijk onderzoek zodat ze al tijdens hun studie een versneld promotietraject kunnen doorlopen.

Drie UEF-JSM Talent Grants van € 7.000, mogelijk gemaakt dankzij een belcampagne onder alumni in het voorjaar van 2017, gingen naar Niels Grote Beverborg, Valerie Collij en Sebastiaan Lambooij. Vijf andere Talent Grants, variërend van € 7.000 tot € 10.000 en bekostigd door de Van der Meer-Boerema Stichting, werden uitgereikt aan Rico Bense, Hagma Workel, Thijs Stutvoet, Marloes Nies en Bart van Dijken. Op www.rug.nl/alumni/jsm leest u meer over de JSM.

Onderzoek naar place attachment bij Syrische vluchtelingen in Noord-Nederland wint Herta Macht scriptieprijs
Gepubliceerd op:11 oktober 2017

Onderzoek naar place attachment bij Syrische vluchtelingen in Noord-Nederland wint Herta Macht scriptieprijs

Stem op onze advertentie voor de NRC Charity Awards
Gepubliceerd op:21 juli 2017

Vanaf maandag 24 juli gaat de NRC Charity Awards van start. Iedere dag publiceren NRC, nrc next en de NRC website een 2-paginagrote advertentie van een goed doel. Het Ubbo Emmius Fonds is dit jaar een van de 18 geselecteerde goede doelen die mee mogen doen.

Sonttolregisters Online zoekt vrijwilligers
Gepubliceerd op:04 mei 2017

Interesse in puzzelen, geschiedenis en oud handschrift? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar zoeken vrijwilligers om mee te helpen aan de realisatie van een unieke historische databank: Sonttolregisters Online.

New International Alumni Chapter in London
Gepubliceerd op:01 mei 2017

Over 800 University of Groningen (UG) alumni live and/or work in London, which is the highest concentration of alumni in a city outside of the Netherlands. With over 14 international alumni chapters, a chapter in London was yet to be established. This is why a first official alumni meeting was held on April 18th, 2017. Alumni hang on every word of the interesting speeches given by Simon Smits (the Ambassador of the Netherlands), Paul Polman (CEO of Unilever and chairman of the Ubbo Emmius Fund) and Sibrand Poppema (President of the UG).

Tienke Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Gepubliceerd op:26 april 2017

Woensdag 26 april is drs. J.J. (Tienke) Koning tijdens de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Belcampagne Junior Scientific Masterclass van start
Gepubliceerd op:26 april 2017

Op maandag 1 mei start de jaarlijkse belcampagne van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) voor de Junior Scientific Masterclass (JSM). In de gezondheidszorg is er een groeiende behoefte aan arts-onderzoekers: artsen die patiëntenzorg combineren met klinisch-wetenschappelijk onderzoek en daarmee een brug slaan tussen praktijk en onderzoek. Daarom hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen in 1999 de JSM opgericht. In het JSM-programma krijgen studenten naast hun reguliere onderwijsprogramma extra cursussen en onderzoeksplekken aangeboden, zodat zij binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek kunnen behalen en/of tijdens de coassistentschappen een promotietraject kunnen volgen. Aan het eind van dit traject kunnen de studenten op dezelfde dag hun (tand)artsen-diploma behalen én promoveren.

Ieder jaar krijgen een aantal studenten een UEF-Talent Grant. Met deze beurs kunnen zij de (extra) kosten van hun onderzoek financieren. Voor de UEF-Talent Grants is de JSM afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. Jaarlijks houdt het UEF verschillende inzamelacties, vooral onder alumni, specifiek voor JSM. Het doel voor dit jaar is om € 22.500,- op te halen, zodat twee à drie studenten een UEF-Talent Grant kunnen ontvangen. Sinds de samenwerking met het UEF is er een totaalbedrag van € 267.590,- opgehaald en hebben er 33 studenten een beurs mogen ontvangen!

Op www.rugsteunt.nl leest u meer over de belcampagne.

Ubbo Emmius Fonds genomineerd voor NRC Charity Awards 2017
Gepubliceerd op:30 maart 2017

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) van de Rijksuniversiteit Groningen is genomineerd voor de NRC Charity Awards 2017.

Stichting van Prins Bernhard junior doet schenking aan onderzoek van de RUG
Gepubliceerd op:08 maart 2017

De Groninger onderzoekers Joost Kluiver en Anke van den Berg hebben een subsidie van in totaal €772.000 toegekend gekregen van de stichting Lymph&Co voor onderzoek naar lymfeklierkanker.

Opbrengst ‘Professor, bestaat God?’ voor Eric Bleumink Fonds
Gepubliceerd op:23 februari 2017

Hoogleraar Sterrenkunde Peter Barthel doneert de opbrengst van zijn nieuwe boek ‘Professor, bestaat God? aan het Eric Bleuminkfonds.

In het kader van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen konden geïnteresseerden in 2014 vragen insturen aan de universiteit. Een daarvan was van de 7-jarige Anco: ‘Professor, bestaat God?’ Natuurwetenschapper Barthel, zelf ‘kritisch lid’ van de protestantse kerk, dacht er diep over na en voerde gesprekken met theologen Carel ter Linden, Klaas Hendrikse en Harry Kuitert. ‘Nee, God bestaat niet als een persoon die in de hemel woont, de wereld bestuurt en voor jou zorgt. Het goede en mooie in deze wereld – dat is wat ik God zou willen noemen. God bestaat in hoe jij en ik leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je dáár iets van God’, zo besloot hij zijn antwoord aan Anco.

Dagblad Trouw publiceerde de brief en er ontstond een heuse polemiek. Enkele theologen keurden zijn vooruitstrevende visie af. Barthel verwerpt bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Maar het merendeel van de reacties was lovend. De sterrenkundige werd geroemd om zijn ‘open en heldere blik’. Reden voor Barthel om zijn essay verder uit te werken en in boekvorm te verspreiden.

printView this page in: English