Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGEric Bleumink Fonds

Prof.dr. Eric Bleumink

Prof. dr. Eric Bleumink
Prof. dr. Eric Bleumink

Vereerd

“Ik vind het eervol dat het initiatief naar mij is genoemd. Natuurlijk is het Fonds niet van mij. Het is van de donateurs en van de studenten en onderzoekers die een beurs ontvangen. Ik ben ook geen bestuurslid, maar ik volg wel de ontwikkelingen.

Zo was ik laatst bij de promotie van Magetsari. Met een beurs van het Fonds heeft hij onderzoek gedaan naar het hergebruik van orthopedische implantaten. Voor mensen in ontwikkelingslanden kan dit het verschil betekenen tussen invaliditeit of een ‘normaal’ leven. Goed dat het Fonds dit mogelijk maakt.”

Bovenstaande reactie van Eric Bleumink verscheen in mei 2005 in Broerstraat 5, ter gelegenheid van het eerste lustrum van 'zijn' fonds. Vijf jaar eerder werd in onderstaande tekst uitgelegd waarom het fonds zijn naam kreeg.

Markant en betrokken

Op 24 mei 2000 nam prof.dr. Eric Bleumink afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorheen was hij onder meer Rector Magnificus en lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Prof.dr. Eric Bleumink gaf op markante wijze leiding aan de ontwikkeling van de Groningse universiteit en zette zich in voor de verankering van de universiteit in de maatschappij, op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Zijn betrokkenheid bij de medemens en de universitas kwam in het bijzonder tot uiting in zijn inspanningen om de samenwerking tussen de universiteit en zusterinstellingen in ontwikkelingslanden te bevorderen. Mede hierdoor werd deze samenwerking een integraal onderdeel van het universitaire beleid.

In zijn verschillende hoedanigheden heeft prof.dr. Eric Bleumink zich buitengewoon verdienstelijk voor de universiteit gemaakt. De universitaire gemeenschap en allen die zich daarmee verbonden voelen, zijn hem veel dank verschuldigd. Deze erkentelijkheid willen zij uitdrukken door een naar hem genoemd fonds in te stellen. Het Eric Bleumink Fonds zal studenten uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid bieden om een jaar in Groningen kennis te vergaren en de mogelijkheid bieden om de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en universiteiten in ontwikkelingslanden te bevorderen. Dit om het kennisniveau aldaar te verbreden. Prof.dr. Eric Bleumink heeft met dit initiatief ingestemd.

Laatst gewijzigd:03 augustus 2017 14:22
printView this page in: English