Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGEric Bleumink Fonds

Steun talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden

Het Eric Bleumink Fonds (EBF) verstrekt beurzen aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden. Dankzij zo’n beurs kunnen zij zich verder ontplooien als persoon en een leidende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land.

Sinds 2000, het jaar van oprichting, heeft het EBF al meer dan zeventig beurzen toegekend. Meer dan zeventig jonge, ambitieuze en zeer begaafde mensen hebben zo een aanvullende studie kunnen volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier maakten ze kennis met de voor ons zo ‘gewone’ academische cultuur, de echte wetenschappelijke bibliotheken, de internationale contacten. Zaken die in Nederland heel normaal zijn maar in hun vaderland vaak ontbreken.

Voor haar inkomsten is het Eric Bleumink Fonds afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. We hebben inmiddels vele donateurs. Sommigen geven structureel, anderen eenmalig. De komende jaren hopen we nog meer mensen enthousiast te krijgen voor het fonds en daardoor nog meer beurzen te kunnen verstrekken. Elk bedrag is welkom.

Doneren

Het is mogelijk om via een digitale machtigingsformulier een eenmalige of een meermalige gift te doen.

Daarnaast is het mogelijk om een bijdrage over te maken naar het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen inzake Eric Bleumink Fonds:

IBAN rekening: NL 80 ABNA 056 3098 961
BIC: ABNANL2A
t.n.v.: Stichting Ubbo Emmius Fonds inzake het Eric Bleumink Fonds

Contact

Neem contact met ons op als er vragen zijn.

Email: uef@rug.nl
Telefoonnummer: +31 50 363 7595

Laatst gewijzigd:09 november 2018 12:49
printView this page in: English