Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUG

Steun de RUG

Wie vernieuwende wetenschap wil blijven bedrijven, moet investeren. In gebouwen, laboratoria, apparatuur, maar bovenal in mensen: studenten, docenten en onderzoekers, uit alle delen van de wereld. Gelukkig hebben wij daarbij door de eeuwen heen altijd kunnen rekenen op de steun van alumni en anderen die zich betrokken voelen bij onze universiteit.

Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de Rijksuniversiteit Groningen in 1996 het Ubbo Emmius Fonds (UEF) opgericht. Het Fonds, genoemd naar de eerste rector magnificus van onze universiteit, zoekt steun voor bijzondere onderzoeks- en onderwijsprojecten. Het UEF is een onafhankelijke stichting met een zelfstandig bestuur onder leiding van Paul Polman. De bestuursleden, allemaal od-studenten van de universiteit, krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De personeelslasten en overige kosten van fondsenwerving worden gedragen door de Rijksuniversiteit Groningen en worden niet in mindering gebracht op de geworven giften. Het Ubbo Emmius Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit betekent dat de donaties voor 100% ten goede komen aan de door de donateurs gekozen doelen.

Onderdeel van het Ubbo Emmius Fonds is het Eric Bleumink Fonds. Het Eric Bleumink Fonds (EBF) verstrekt beurzen aan talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden. Dankzij zo’n beurs kunnen zij zich verder ontplooien als persoon en een leidende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land.

Hiernaast zijn er ook nog fondsen die de universiteit steunen, maar die niet door de universiteit zijn opgericht. Deze vindt u hier.

printView this page in: English