Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf betrokkenAlumnus schrijft verhaal

Het eind van de tegenwind / Koen de Kruif

Paddepoel hield nog op na het Scheikundegebouw aan de Nijenrode. Vanaf de derde verdieping keek je naar het Versnellerinstituut en daartussen helemaal niets. Niets? Nee, ergens voorbij de helft stonden daar een aantal kleine windmolens naast een huisje. Dat was de keet van het energiepracticum. Het moest wel waaien om te meten wanneer de wieken het best draaien. Daar gingen we dan op de fiets, vaak met regen en hagel, dwars door de plassen in de kuilen van deze slechte weg. We gingen naar de energiekeet, aan het eind van de tegenwind.

Duurzame energie werd toen nog ´alternatief´ genoemd. Niet omdat het een andere mogelijkheid was, maar omdat het vreemd werd gevonden. Gas en olie was goedkoop en in grote hoeveelheden gevonden. De energiecrisis van 1983 was nog niet begonnen en velen geloofden nog in een toekomst met kernenergie. In de energiekeet zagen vreemde mensen van de Vrije Studierichting Scheikunde wel een betere toekomst met wind en zon. We zochten naar efficiënte manieren van het benutten van de duurzame energiebronnen, en ook hoe wij dat zouden kunnen bevorderen. Wij wilden voorkomen dat ondoordacht gebruik van energie zou gaan leiden tot problemen.
Vandaag fietste ik weer tegen de wind. Weer regen, weer dwars door waterplassen. We weten nu meer. Het gebruik van fossiele energiebronnen leidt tot verandering van het klimaat. In Nederland geeft dat veel meer extreme weersomstandigheden, met meer harde wind vlagen en veel meer neerslag. Veel meer mensen ervaren nu al dat jarenlange verspilling inderdaad tot nog veel meer ongewenste effecten zullen leiden. Gelukkig zijn de oplossingen al daar, en lijkt alleen het huidige kabinet en de olieindustrie nog niet overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen.
Huizen worden energieneutraal, er zijn meer fietssnelwegen en nieuwe typen windmolens zijn met crowdfunding gebouwd. De meeste bedrijven werken aan energie-efficiëntie om kosten en het milieu te sparen en leggen zonnecellen op het dak. EU-landen werken samen aan meer duurzame energie. Het eind van de tegenwind lijkt dichtbij. En met de wind in de rug fiets ik terug naar huis.

Koen de Kruif (1960) / scheikunde, energie- en milieukunde, 1987
Nu werkzaam aan verduurzaming midden- en kleinbedrijf bij de ‘DCMR Milieudienst Rijnmond’ en bij ‘Ekoalot’

(thema: Bij weer en wind)

Laatst gewijzigd:08 oktober 2014 16:54