Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf betrokkenAlumnus schrijft verhaal

Spotdicht Berend Kymmell ter ere van 200 jaar Groningse universiteit

Luut Edel, RUG- alumnus sociologie 1971 uit Roden bezorgde de redactie van Broerstraat 5 de eerste drie coupletten en een volledige kopie van een spotdicht dat dorpsgenoot en mede-alumnus Berend Kymmel in 1814 schreef ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Groningse universiteit.

Berend Kymmell (1798- 1863) uit Roden, schreef het gedicht ter gelegenheid van de plechtige optocht van professoren in 1814. Hij was toen zestien jaar oud en schreef zich drie jaar later, op 25 augustus 1817, in het Album Studiosium bij de universiteit in als Berent Kymmell, Roda Drenthinus. Zijn spotdicht telt 24 coupletten en gaat behalve over de toenmalige rector-magnificus Muntingh ook over hoogleraren als Ypey, Tinga, Gratama, Van Trust, Phehlig, Driessen, Thuenink, Bakker, Strating, Ruardi, La Faille, de Waal, van Eerden, Wolters en van Swinderen en over Hindriks en Sijpkens, vaandeldrager en pedel. Van elke van de hem bekende hoogleraren schetst gelegenheidsdichter Kymmell een treffend ridiculiserend portret. Het 200 jaar oude document met het met de ganzenveer geschreven gedicht is van matige kwaliteit en hier en daar moeilijk te ontcijferen.

Berend Kymmell promoveerde in 1825 in de lijn van de traditie van de familie, waarschijnlijk als jurist. Zijn dissertatie, zijn promotiebul en het eerdergenoemde gedicht zijn met de nummers 755, 754 en 753 bewaard gebleven bij het Drents Archief te Assen.(bron: Huisarchief Mensinge te Roden ,dr. J. Bos). Hij was telg uit een vooraanstaande familie: De havezate Mensinge is 167 jaar (1818-1985) in het bezit geweest van de familie Kymmell, van oorsprong niet-adellijke Duitse landeigenaren. Tegenwoordig is de havezate, in 1985 aangekocht door de toenmalige gemeente Roden, een museum. Van de oorspronkelijk vijftien Drentse havezaten waarvan er nog vijf over zijn, is Mensinge de enige die nog beschikt over het originele interieur van de bewoners. Tezamen met het (bioscoop)theater de Winsinghhof en het restaurant de Cuisinerie vormen zij de huidige Stichting Mensinge complex. Bij de havezate behoort een uitgestrekt voor het publiek toegankelijk landgoed met bos, heide en vennen, begrensd door het riviertje het Lieverse Diep. De havezate Mensinge is momenteel zelfs per koets is te bereiken. Zie verder: www.mensinge.nl

De eerste 3 coupletten van het spotdicht van Berend Kymmell uit 1814:

Daar komt een vollen wagen aan
Met 4 paar ezels voorgespannen
Dijken van Hommes gaan vooraan
Pedels van zulken achtbaren mannen
Zij schreeuwen steeds zodat elk ‘t hoor
Ei vrienden laat den wagen door
Op d’ eersten bank, ziet men een vent
dien andren als hun baas begroeten
T is Muntingh dien een ieder kent
Aan lip karbonkel neus en sproeten
Als rector maakt hij goeden buit
Maar thans verkoopt hij zijn winkel uit
Eerst kroop hij neer voor een tyran
en kwam daarna de prins weer eren
Ja, zelfs indien de Duivel kwam
zou hij hem ook graag zien regeren
Hij hangt zijn huigje naar de wind

En is dan Frans, dan Prinsgezind

Klik hier voor de volledige kopie van het spotdicht.

Laatst gewijzigd:04 augustus 2014 10:20