Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf betrokken

Alumniverenigingen

NB. Sommige alumniverenigingen zijn zelfstandig, andere onderdeel van een studievereniging.

Rechtsgeleerdheid

Stichting Alumni Rechtsgeleerdheid

Wijsbegeerte

Alumni filosofie

Medische Wetenschappen

Medische Wetenschappen - Antonius Deusing
Tandheelkunde - Archigenes
Bewegingswetenschappen - Alumni Mobilae
Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen - Pharmaciae Sacrum

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Biologie en Life Science and Technology- GLV Idun
Scheikunde en Scheikundige Technologie - Chemische Binding
Natuurkunde, sterrenkunde, informatica, wiskunde - FMF-Alumni
Technische Natuurkunde - T.F.V. Professor Francken
Industrial Engineering & Management - Lugus
Kunstmatige Intelligentie / TCW - AXON
Informatica - Invariant

Letteren

American Studies - E Pluribus Unum
Archeologie - Bachur
Communicatiekunde / CIW - Columni
Duitse Taal en Cultuur - Alumani
Engelse Taal en Cultuur - Alumnivereniging Engels
Europese talen en culturen - G.A.V. Jafet
Friese Taal en Cultuur - Skanomodu
Geschiedenis - Alumnivereniging Geschiedenis
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur - Boreas
Humanitarian Assistance - NOHA Graduates
Informatiekunde/Alfa-informatica - Alumnivereniging Informatiekunde/Alfa-informatica i.o.
Internationale Organisaties en Internationale Betrekkingen - Mitrany
Journalistiek - Max L. Snijders
Kunst- en Architectuurgeschiedenis - Meander
Kunsten, Cultuur en Media / KKB - MIK
Middeleeuwse en Renaissance Studies - Alumnivereniging Mediaevistiek
Midden en Oost Europese Geschiedenis - UMOEGA
Taalwetenschap - Tw!st
Talen en Culturen van het Midden-Oosten - Siduri

Economie en Bedrijfskunde

Stichting AEB Groningen

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Alumni-netwerk Algemeen Pedagogische Wetenschappen -AAPW
Andragogiek - GAN
Culturele Antropologie - SGCA
Onderwijskunde - AVOG
Orthopedagogiek - Alumnivereniging Orthopedagogiek
Sociologie - Groninger Sociologen
Psychologie - Groninger Alumnivereniging Psychologie (GAP)

Ruimtelijke Wetenschappen

Alumnivereniging Ruimtelijke Wetenschappen (Prof. Keuning Vereniging)  

Laatst gewijzigd:04 januari 2019 10:15
printView this page in: English