Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf betrokken

Album Amicorum

Gold Award

Opnieuw internationale prijs voor Album Amicorum

De Council for Advancement and Support of Education (CASE) heeft een Gold Award toegekend aan het Album Amicorum. Het boek krijgt de prijs vanwege ‘its beautiful design, compelling sense of place, and contemporary take on an old concept’. CASE - met hoofdvestiging in de VS - wordt gezien als 's werelds belangrijkste organisatie van professionals die zich bezighouden met communicatie, alumnibeleid en fondsenwerving in het hoger onderwijs.

Het Album Amicorum kreeg van CASE de Gold Award in de categorie ‘Excellence in design: Books’. De jury: ‘ The photography is stunning, and as a whole the book conveys a great sense of the university's history, location, spirit, and the time in which students receiving the book attended the institution.’

In 2009 verscheen een eerste editie van het Album Amicorum, die door CASE werd bekroond met een Silver Award.


Inlay

Download hier de inlay voor het nieuwe Album Amicorum als pdf of als Word-document met tekstvakken.


Oude traditie

Eeuwenlang droegen academici een Album Amicorum, oftewel vriendenboek met zich mee, waarin herinneringen aan dierbare personen en momenten werden verzameld. Ze namen het mee op hun reizen langs de verschillende Europese universiteiten. In 2009 heeft de Rijksuniversiteit Groningen deze traditie een nieuw leven ingeblazen. Daarmee hopen we de band met onze oud-studenten te versterken

Afstudeercadeau

Sinds eind 2009 krijgen masterstudenten en promovendi tijdens hun buluitreiking een bijzonder afstudeercadeau namens de universiteit en het Ubbo Emmius Fonds: het Album Amicorum. Het Album (160 pagina’s, gebonden en luxe uitgegeven) is een blijvend aandenken, in woord en vooral in beeld, aan de studietijd, de stad Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het boek bevat bovendien allerlei elementen die het persoonlijk maken, zoals de mogelijkheid (voor docenten en vrienden) er teksten in te schrijven of er zelf foto’s in te plakken.

Noorderlicht

Het Album Amicorum is ontwikkeld door Bert Wolfkamp van het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving in samenwerking met de internationaal befaamde fotomanifestatie en -publisher Noorderlicht.

Voorkant Album Amicorum
Academiegebouw, foto: Jur Kuipers

Nieuwe editie 2014

In 2014 is er een nieuw Album uitgegeven, met volledig nieuwe foto's, afbeeldingen en teksten. Hieronder wordt het nieuwe Album per pagina toegelicht.

pagina 1

Foto: detail Academiegebouw ; Eric Kieboom (2011)

pagina 2 en 3

Foto: detail Academiegebouw ; Eric Kieboom (2011)

pagina 4 en 5

Foto: Zomerceremonie in aula Academiegebouw met op voorgrond pedelstaf ; Gerhard Taatgen (2014)

pagina 6 en 7

Pagina's uit het album amicurum van Harmen Jarghes (gebruikt tussen 1608 en 1628), collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Bekijk hier het hele album.

pagina 8 en 9

Foto: Academiegebouw/Broerplein, uitreiking eredoctoraten ter ere van het 400-jarig bestaan van de universiteit , Martin Roemers (2014)

pagina 10 en 11

Foto: 'Slecht weer', Ebbingebrug, Bert Otten (2013)

pagina 12 en 13

Foto links: 'Vliegen', ('het cruiseschip'/Kempkensberg, gebouw DUO/studiefinanciering en Belastingdienst, Bert Otten (2012)
Foto midden: 'Aerodynamica', station Groningen, Bert Otten (2013)
Foto rechts: Vismarkt, Harry Cock (2014)

pagina 14 en 15

Foto links: Zernikecomplex, Harry Cock (2014)
Foto midden: 'Het eeuwig edict', de stichtingsacte van de universiteit (1614), Dirk Fennema
Foto rechts: 'Skyline Groningen', vanaf Woudrustlaan, Peize, Bert Otten (2014)

pagina 16 en 17

Foto: 'Skyline Groningen', vanaf Woudrustlaan, Peize, Bert Otten (2014)

pagina 18 en 19

Foto links: Verbindingskanaal / Groninger Museum, Harry Cock (2014)
Foto's midden: Grote Markt, Harry Cock (2014)
Foto rechts: Oude Boteringestraat / Broerstraat, Harry Cock (2014)

pagina 20 en 21

Foto links: Hoge der A, Elmer Spaargaren
Foto midden links: Harmoniecomplex, Harry Cock (2014)
Foto midden rechts: Hoogstraatje, Harry Cock (2014)
Foto rechts: Akerkhof, Harry Cock (2014)

pagina 22 en 23

Foto links: 'Schone Was', Hoge der A, Bert Otten (2014)
Foto rechts: 'Blote Bet', het beeld 'Landbouw en veeteelt' uit 1953 van Wladimir de Vries bij de Herebrug staat beter bekend als 'de stedemaagd' of Blote Bet', Bert Otten (2011)

pagina 24 en 25

Foto links: Broerstraat, Michel de Groot (2009)
Foto midden: Korenbeurs / Vismarkt / Folkingestraat, Martin Roemers (2014)
Foto rechts: Diepenring, Harry Cock (2014)

pagina 26 en 27

Foto links: Portret van Ubbo Emmius (1618), in 1614 eerste rector van de Groningse Academie, Rob van Ewijck / RUG
Foto rechts: Panorama Groningen, Harry Cock (2014)
Tekst: fragment uit 'Tussen Eems en Lauwers Stad en lande omstreeks 1600', Ubbo Emmius, vertaling P. Schoonbeeg (1981).

pagina 28 en 29

Afbeelding links: Groeninga, Georg Braun/Frans Hogenberg, 1570-1590, de stad Groningen vanuit het noorden gezien, Collectie RHC Groninger Archieven [1536-3181]
Foto rechts: Herestraat, Martin Roemers (2014)

pagina 30 en 31hummels

Foto links: Markt, Harry Cock (2014)
Foto rechts: Bezoekers uitreiking eredoctoraten 400-jarig bestaan RUG, Gerhard Taatgen (2014)

pagina 32 en 33

Foto links: 'Fiets File', gebouw 'De Gouden Caravan', A. Deusinglaan, Faculteit Medische Wetenschappen/Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Bert Otten (2013)
Foto rechts: CIT Smitsborg, Zernikecomplex, Harry Cock (2014)

pagina 34 en 35

Afbeelding: Getekende spotprent van hoogleraar Van Eerde, Jhr. Mr. W. Gockinga, 1840-1850, Collectie Universiteitsmuseum Groningen [1934-1, 146 e]

pagina 36 en 37

Gedicht: Akerkstraat, Martin Bril (columnist, schrijver, dichter, studeerde wijsbegeerte)
Foto: Nachtleven, Dirk-Jan Visser (2014)

pagina 38 en 39

Foto links: 'Eerste Sneeuw', Vismarkt, Bert Otten (2012)
Gedicht: Akerkstraat, Martin Bril (columnist, schrijver, dichter, studeerde wijsbegeerte), vertaling Jenny Wilson
Foto rechts: 'Regen', Vismarkt, Bert Otten (2012)

pagina 40 en 41

Foto: Zomerceremonie, Academiegebouw, Gerhard Taatgen (2014)

pagina 42 en 43

Foto's van links naar rechts:
Detail van de eerste bladzijde van het inschrijvingsregister van de Academie, het Album Academiae. De officiële inschrijving begon op 13 maart 1615 en op die dag meldden zich 27 studenten. Collectie RHC Groninger Archieven [toegang 46, inv.nr.43]
Cortège tijdens de Zomerceremonie (2012)
Nobelpenning en andere attributen van Nobelprijswinnaar Frits Zernike, Margriet van Weenen (2014)
Afbeelding Ubbo Emmius op raam Academiegebouw, Margriet van Weenen (2014)
Petrus Camper (arts, anatoom, fysioloog, verloskundige, zoöloog, antropoloog en paleontoloog, 1722-1789) aan zijn schrijftafel, schilderij van Josef de Groot, ca. 1850, Collectie Universiteitsmuseum Groningen, Dirk Fennema
Foto Aletta Jacobs, Margriet van Weenen (2014)

pagina 44 en 45

Foto's van links naar rechts:
Herbarium, Margriet van Weenen (2014)
Hoogleraarportetten in Senaatszaal, Sake Elzinga (2004)
Parallactisch instrument en doos glasnegatieven van sterrenkundige J.C. Kapteyn , Margriet van Weenen (2014)
Portretten, Margriet van Weenen (2014)
Detail glas-in-loodraam Academiegebouw, Sake Elzinga (2004)
Boeken / kaarten astronomie , Margriet van Weenen (2014)

pagina 46 en 47

Foto's van links naar rechts:
Detail glas-in-loodraam Academiegebouw , Elmer Spaargaren (2007)
Proefschrift Wim Duisenberg, Margriet van Weenen (2014)
Eredoctor Jos W. de Gruyter (L) met prof. K.H. Heeroma (R) in de koffiekamer van het Academiegebouw, 1964, Collectie Universiteitsmuseum Groningen [005398]
Detail tentoonstelling 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen, Margriet van Weenen (2014)
Sterrenwacht, Margriet van Weenen (2014)
Borstbeeld Frits Zernike , Margriet van Weenen (2014)

pagina 48 en 49

Afbeelding: Pagina uit het Album Amicorum van Pter Baumann (1644-1648), met afbeelding van Fortuna, het wispelturig lot. Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Foto: Maarten de Kok (2014).

pagina 50 en 51

Foto links: Duisenberg Gebouw, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Zernikecomplex, Aerophoto Eelde (2012)
Foto's rechts: Zernikecomplex, Harry Cock (2014); St udieruimte, Harry Cock (2014); Heymansgebouw, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Michel de Groot (2012); Harmonie complex, Faculteit der Letteren en Faculteit Rechtsgeleerdheid, Michel de Groot (2010); Kantine Faculteit der letteren, Michel de Groot (2010); Bus, Harry Cock (2014); Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Michel de Groot (2010); Lutkenieuwstraat, Harry Cock (2014)

pagina 52 en 53

Foto's: Daken, Harry Cock (2014)

pagina 54 en 55

Foto's links: Daken, Harry Cock (2014)
Foto rechts: Groningen, centrum, Aerophoto Eelde (2012)
Tekst: Prinses Marilène, medeoprichter alumnikring Amsterdam (bedrijfskunde, 1994). Uit: For Infinity Magazine, 2014.

pagina 56 en 57

Foto links: studentenkamer, Dirk-Jan Visser (2014)
Foto midden: studentenhuis, Marco Wiegers (2009)
Foto rechts: studentenhuis, Michel de Groot (2004)

pagina 58 en 59

Afbeelding: Een student op zijn kamer rond 1700. Collectie Groninger Museum.
Tekst: ‘Een student in syn kamer. / Ick ben een Heremyt en altyd in 't gewoel, / Ik sit meest stil en ga door zee en aarde loopen; / Die doot syn spreke my, die levenloos verkoopen / Voor arbeyd wetenschap, waerop ik stadig doel. / Wat koning is soo ryck, de weerelt is myn sot, / De wysheid is myn goed, myn seden syn gebreken, / Myn kisten niet vol gelt, myn armoe vol van streken, / Myn leven vol geneugt, myn heer de wyngaard God.’

pagina 60 en 61

Foto links: studentenkamer, Dirk-Jan Visser (2014)
Foto midden: Studentenflat, Mathieu Keuter (2014)
Foto rechts: Studentenhuis, Elmer Spaargaren (2013)

pagina 62 en 63

Foto links: Studentenkamer, Christiaan Triebert (2014)
Foto rechts: De studien der Groninger heren studenten, E.A. Smidt H.J.zn., en  B.W. Siemens, over wie de ziel van de mens het eerst in de hemel zal kunnen brengen. Collectie RHC Groninger Archieven [1785-11270], Fr. von Kolkow, 1880.

pagina 64 en 65

Afbeelding: Portret uit ca. 1896 van Willem de Sitter, wiskundige, natuurkundige, kosmoloog en astronoom. Pionier van de moderne kosmologie. Getekend door Johan Huizinga, historicus en een van de grondleggers van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Collectie A. de Sitter.

pagina 66 en 67

Foto links: Studentenkamer, Jeroen van Kooten (2011)
Foto rechts: Studentenflat, Jeroen van Kooten (2011)

pagina 68 en 69

Tekst: Wim Pijbes, voormalig hoofddirecteur Rijksmuseum, Alumnus van het Jaar 2013 (kunstgeschiedenis, 1988) Uit: Broerstraat 5, juli 2013, interview door Franka Hummels.
Foto: Kat, Gerhard Taatgen (2014)

pagina 70 en 71
pagina 72 en 73
pagina 72 en 73

Foto's van links naar rechts: Nieuwjaarsfeest gemeente Groningen, Gerhard Taatgen (2014); dansoefening cultureel centrum USVA, Elmer Spaargaren (2012), Scène uit de eenakter 'De Dienstlift' van Harold Pinter, repetitie van 5-6-1964. Het stuk zou tijdens het 70e lustrum (1964) opgevoerd worden, Collectie Universiteitsmuseum Groningen [007493]; Repetitie, Groninger Studenten Toneel.

pagina 74 en 75
Foto: 'De Bar', Noorderhaven, Bert Otten (2012)

Tekst: Stine Jensen, filosofe en publiciste, Alumnus van het Jaar 2011 in alumnimagazine Broerstraat 5, juli 2011, interview door Franka Hummels.

pagina 76 en 77

Gedicht: Harmonie in beweging, Daniël Dee, dichter en schrijver, studeerde Nederlands.
Foto: Aletta Jacobs , Margriet van Weenen (2014)

pagina 78 en 79

Pagina's uit het album amicurum van Harmen Jarghes (gebruikt tussen 1608 en 1628), Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Bekijk hier het hele album.
Een vrijwel identieke afbeelding is te vinden in Emblemata Amatoria van P.C. Hooft (1611) bij het gedicht 'Touvvden deuntjen' (Hetzelfde liedje).
Gedicht: Harmonie in beweging, Daniël Dee, dichter en schrijver, vertaling Willem Groenewegen.

pagina 80 en 81

Foto's links: Zernike Campus, Jeroen van Kooten (2009); binnenplaats faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap , Elmer Spaargaren; uitzicht vanuit Bernoulliborg op Linnaeusborg , faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen / Levenswetenschappen, Harry Cock (2014); Studentenrechtbank , Michel de Groot (2007); Duisenberggebouw , Harry Cock (2014); Aletta Jacobshal Michel de Groot (2010); Bernoulliborg , Harry Cock (2014); Duisenberggebouw, Harry Cock (2014); archeologie, Elmer Spaargaren (2013)
Foto rechts: Bernoulliborg , faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Jeroen van Kooten (2009)

pagina 82 en 83

Foto: Openingsceremonie lustrum 2014, Tanja Teeselink (2014)

pagina 84 en 85

Foto links: Groep studenten staand en zittend in diverse posen in studentenkamer van Jhr. W.W. Feith. Opschrift, met vulpen, op achterzijde foto: 'Vrijdagnacht 14 Jan. 1910 op mijn kamer in de Pelsterstraat 21'. Staande, midden achteraan: Feith; links achteraan: H.L. Wilkens. Zittend middenin: O.O. Bergsma. Foto: Joël de Lang (1910) Collectie Universiteitsmuseum Groningen [1934-1, 146 e]
Foto midden links: Sportcentrum ACLO , Michel de Groot (2004)
Foto midden rechts: Studentenvoetbal, Michel de Groot (2011)
Foto rechts: Sportcentrum ACLO, Harry Cock (2014)

pagina 86 en 87

Foto's van links naar rechts: Sportcentrum ACLO, Harry Cock (2014); Sportcentrum ACLO, Harry Cock (2014); Koos Duppenhal Sportcentrum ACLO, Jeroen van Kooten (2011), Studentenrugby, collectie Universiteitsmuseum Groningen [1934-1, 146 e]; Fitness Sportcentrum ACLO, Michel de Groot

pagina 88 en 89

Foto's van links naar rechts: Fitness Sportcentrum ACLO, Michel de Groot; Beach Volleybal, Collectie ACLO Studentensport; Koos Duppenhal Sportcentrum ACLO, Jeroen van Kooten (2011); Drie studenten op de schaats met nummers op de pet, voor coulisse van winterlandschap. Opschrift, met potlood, op achterzijde foto: 'Hesselink, Lingbeek, Blécourt.' Collectie Universiteitsmuseum Groningen [1934-1, 146 e] Fr. von Kolkow 1880; 'stuurvrouw', Laan Corpus den Hoorn, Bert Otten (2011)

pagina 90 en 91
Pagina's uit het Album Amicorum van Jan Rudolph Krudop , die zich op 12 juli 1825 als student te Groningen liet inschrijven. Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Kijk hier voor meer informatie over andere vriendenboeken.
pagina 92 en 93

Foto links: De latere leider van de SDAP, Pieter Jelles Troelstra (rechtsgeleerdheid 1888), met drie andere studenten met bolhoed op en wijnglas in hand. Troelstra staande rechtsachter; staande linksachter J. Duparc. Zittend linksvoor: P. Diephuis; zittend rechtsvoor: A.H. Borgesius. Fotograaf: J.G. Kramer (tussen 1882-1888), Collectie: Universiteitsmuseum Groningen [000693]
Foto rechts: Feest, Maarten de Kok (2013)

pagina 94 en 95

Foto links: Four Pack on a Roof, Dan O'Neill (2013)
Foto rechts: Balkon Vindicat, Gerhard Taatgen (2011)

pagina 96 en 97

Foto links: 'De Bon', Rabenhauptstraat, Bert Otten (2014)
Foto midden: Nachtleven, Dirk-Jan Visser (2014)
Foto rechts: The Kyteman Orchestra, Eurosonic/Noorderslag, Grote Markt, Bert Otten (2013)

pagina 98 en 99

Foto links: Nachtleven, Dirk-Jan Visser (2014)
Foto midden: Opening VAP Mutua Fides, Gerhard Taatgen (2014)
Foto rechts: VAP Mutua Fides, Collectie Universiteitsmuseum Groningen [012789] (1952)

pagina 100 en 101

Foto links: Bijeenkomst studenten Eric Bleumink Fonds , Gerhard Taatgen (2011)
Foto rechts: Kermis, Maarten de Kok (2014)

pagina 102 en 103

Foto links: Slotfeest KEI-week , Maarten de Kok (2013)
Midden: Pagina uit het Album Amicorum van Johannes Siertsema, 1742, verwijzing naar de Latijnse spreuk 'Fortuna vitrea est; tum cum splendet, frangitur' (Het geluk is van glas; als het schittert, breekt het). Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Bekijk hier het hele album. Foto: Dirk Fennema
Foto's rechts: St. J. Roijen (1828-1909). Man, heupstuk, naar links, zittend, aanziend. Collectie Universiteitsmuseum Groningen [012361]

pagina 104 en 105

Foto: 'Verhaal', Munnikeholm, Bert Otten (2014)
Tekst: Wubbo Ockels, natuurkundige, uitvinder, hoogleraar en de eerste Nederlandse astronaut. Interview door Martin Ganeff, www.studenten.net, 2009

pagina 106 en 107

Foto links: Wubbo Ockels aan het werk in de meet- en telkamer van het Kernfysisch Versneller Instituut , Collectie Kernfysisch Versneller Instituut (midden jaren '70)
Rechts: Pagina uit het Album Amicorum van Johannes Siertsema, 1742, Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Bekijk hier het hele album. Foto: Dirk Fennema

pagina 108 en 109

Links: Screenshot van Facebookpagina Spotted UB Groningen , (2014)
Foto midden: Interieur Bibliotheek Natuurkundig Laboratorium, Collectie Universiteitsmuseum Groningen [008128] (jaartal onbekend)
Foto rechts: Duisenberggebouw , Harry Cock (2014)
Boven en onder: Ponskaart voor de Telefunken TR4 Computer van de RUG (1964), Collectie Universiteitsmuseum Groningen, foto: Dirk Fennema

pagina 110 en 111

Foto's: Zernike Campus, Harry Cock (2014)
Boven en onder: Aantekeningen Frits Zernike, Collectie Universiteitsmuseum Groningen, foto: Dirk Fennema

pagina 112 en 113

Foto's: Zernike Campus, Harry Cock (2014)
Afbeelding op achtergrond: Wiskundige formules Johann Bernoulli . Collectie Universiteitsmuseum Groningen, foto: Dirk Fennema

pagina 114 en 115

Foto links: Zernike Campus, Harry Cock (2014)
Foto rechts: Duisenberggebouw , Harry Cock (2014)

pagina 116 en 117

Foto: Vlinders, Tryntsje Nauta (2014)

pagina 118 en 119
pagina 120 en 121

Tekst: Ben Feringa, hoogleraar synthetische organische chemie, ontving in 2004 een Spinozapremie (de Nederlandse ‘Nobelprijs’), Akademiehoogleraar Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen sinds 2008 (scheikunde, 1974, PhD scheikunde, 1978) Uit: Broerstraat 5, oktober 2004, interview door Douwe van der Tuin.
Foto: Laboratorium, Tryntsje Nauta (2014)

pagina 122 en 123

Foto's: Laboratorium,  Tryntsje Nauta (2014)

pagina 124 en 125

Foto links: Academisch Ziekenhuis Munnekeholm. Verbandkamer met twee personeelsleden (zittend: H.K. Mulder; staand: de verbandmeester Zebo Wind). Nieuwere afdruk van oude foto van D. Schoute, student medicijnen, ca. 1901. D. Schoute. Collectie Universiteitsmuseum Groningen, [001105].
Foto rechts: Virtual Reality en 3D-visualisatie, The Cave, CIT Smitsborg, Michel de Groot

pagina 126 en 127

Foto links: Bloedregenalg ( Haematococcus pluvialis ), Frank Fox (2011)
Foto rechts: Infoversum Groningen , Dirk de Jong (2014)

pagina 128 en 129

Tekst: Aletta Jacobs, eerste vrouwelijke student, arts en promovenda in Nederland, belangrijk voorvechtster van de vrouwenemancipatie (Medische Wetenschappen, 1878, PhD Medische Wetenschappen, 1879), Uit: Herinneringen van Dr. Aletta H. Jacobs, 1924
Foto: Studieruimte Honours College , Michel de Groot (2013)

pagina 130 en 131

Foto links: MindBall, Science Linx in Bernoulliborg, Harry Cock (2014)
Foto midden links: 'Mobiel Studeren', Bert Otten (2012)
Foto midden rechts: 'EEG', Bert Otten
Foto rechts: Model molecuul, Tryntsje Nauta (2014)

pagina 132 en 133

Afbeelding: Tekening van een Afrikaans zwijn door Petrus Camper , arts, anatoom, fysioloog, verloskundige, zoöloog, antropoloog en paleontoloog. Hoogleraar in Groningen van 1763 tot 1773. Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen.
Foto rechts: Insectenval, Joris van Alphen (2012)

pagina 134 en 135

Foto links: Blad aangevreten door Stigmella vlinder: Joris van Alphen (2013)
Foto rechts: Skelet Dorcas gazelle, Joris van Alphen (2013)

pagina 136 en 137

Foto: 'Onix', Aletta Jacobshal (tentamenhal, Zernike Campus), Bert Otten (2011)
Rechts: Pagina uit het Album Amicorum van Johannes Siertsema, 1742, Volat ambiguis mobilis alis hora - Seneca, Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen. Bekijk hier het hele album. Foto: Dirk Fennema

pagina 138 en 139

Foto links: Academiegebouw, Peter van der Sijde (2009)
Tekst: Paul Fentener van Vlissingen, ondernemer, publicist, natuurbeschermer en filantroop (kandidaats economie, 1964). Uit: Historisch Nieuwsblad, 5/2002, interview door Shirley Haasnoot.
Foto rechts: 'Voetstappen', Bert Otten (2013)

pagina 140 en 141

Tekst: Coen Verbraak, journalist en programmamaker, winnaar Zilveren Nipkowschijf 2010 en Sonja Barend Award 2013 (geschiedenis, 1993). Uit: Broerstraat 5, juli 2010, interview door Franka Hummels.
Foto: 'De Toekomst', Grote Markt, Bert Otten (2012)

pagina 142 en 143

Foto: 'Lucht vol Bladeren', Noorderplantsoen, Bert Otten (2013)

pagina 144 en 145

Foto: Cortè ge hoogleraren, Maarten de Kok (2014).
Tekening van Johan Huizinga van de 'weldadigheidswagen', op achterpagina van 'Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad `Minerva'' (extra nr. 2, Groningen, 25-9-1894), t.g.v. maskerade lustrum 1894. Collectie Universiteitsmuseum Groningen, [009079]

pagina 146 en 147

Foto links: 'Voor de promotie', Gerhard Taatgen (2013)
Foto midden: ballonnen, onbekend
Foto rechts: Liftster, Christiaan Triebert (2014)

pagina 148 en 149

Foto: Wapenschild Rijksuniversiteit Groningen, een opengeslagen boek afgebeeld met de (afgekorte) tekst 'VER/BUM/DNI LU/CER/NA' die staat voor 'VERBUM DOMINI LUCERNA PEDIBUS NOSTRIS', Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten, een zinsnede afkomstig uit Psalm 119, vers 105. Het wapen wordt gedekt door een kroon, bestaande uit vijf bladeren en vier parels. Foto: Margriet van Weenen (2014)
Tekst: Paul Polman, voorzitter Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen, CEO Unilever, eredoctor 2014 Rijksuniversiteit Groningen in 'Video interview 2014 Serving Society – Extended'.

pagina 150 en 151

Foto links: Zeven vrouwelijke studenten op de trappen van het Academiegebouw, 1911. Nationaal Archief / Spaarnestad Photo, collectie Het Leven, fotograaf onbekend. Foto rechts: Hal Academiegebouw, Jenne Hoekstra

pagina 152 en 153

Foto links: Rozen, fotograaf onbekend
Foto rechts: Opening Academisch Jaar, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Gerhard Taatgen (2011)

pagina 154 en 155

Foto: Vier studenten, gefotografeerd in studio fotograaf met auto als coulis, 1937. Opschrift: 'Kermis'. Collectie Universiteitsmuseum Groningen, D. Cannegieter [009840]

pagina 156 en 157

Foto rechts: Zomerceremonie 2014, trappen Academiegebouw, Gerhard Taatgen (2014)

pagina 158 en 159

Colofon

pagina 160
pagina 160

Foto: 'Appeltje voor de Dorst', Bert Otten (2011)

Laatst gewijzigd:11 december 2018 09:21
printView this page in: English