Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniBlijf actiefAlumni Online

Privacy

Op het Alumni Netwerk hebt u een Profielpagina waarop u persoonlijke, studie- en werkgegevens kunt publiceren. Standaard staan alle velden op 'onzichtbaar' zodat uw gegevens niet ingezien of opgezocht kunnen worden zolang u daarvoor geen toestemming geeft.

Privacybescherming

De RUG respecteert uw privacy. Op het  Alumni Netwerk is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat de RUG zeer zorgvuldig met de door u via deze website verstrekte persoonsgegevens omgaat. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze verstrekt.

Disclaimer

Deze portal is een besloten onderdeel van de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

De informatie op deze website wordt zowel door alumni als door de RUG aangedragen. De universiteit betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze site. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De universiteit geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met de betreffende faculteit, dienst of afdeling. Ook is de RUG niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van het Alumni Netwerk. Op de site zijn de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruiksregels  van toepassing. De RUG heeft het recht om teksten en afbeeldingen van de site te verwijderen.

De RUG respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de Alumnihelpdesk.

Laatst gewijzigd:21 december 2017 15:46
printView this page in: English