Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Opleidingscommissie

Romaanse talen en culturen

De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. De onderwijszaken van een opleiding staan op de agenda. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten van de betreffende opleiding. De OC van Romaanse talen en culturen heeft 12 zetels.

Docentleden

Studentleden

Reglement van Orde

Tips of klachten (anoniem) melden?

Wil je graag je tips of klachten (anoniem) kwijt aan de OC? De studentleden van de opleidingscommissie hebben daarvoor een postvakje op de eerste verdieping van het Harmoniegebouw. Je vindt dit postvakje op dezelfde plaats als de postvakjes van de RTC docenten. Je kunt de OC ook bereiken via ocrtc@rug.nl.

Laatst gewijzigd:25 april 2018 13:33
printOok beschikbaar in het: English