Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniNieuws

Belcampagne Junior Scientific Masterclass van start

09 april 2018

Op maandag 9 april start de jaarlijkse belcampagne van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) voor de Junior Scientific Masterclass (JSM). In de gezondheidszorg is er een grote behoefte aan arts-onderzoekers: artsen die patiëntenzorg combineren met klinisch-wetenschappelijk onderzoek en daarmee een brug slaan tussen praktijk en onderzoek. Daarom hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen in 1999 de JSM opgericht. In het JSM-programma krijgen studenten naast hun reguliere onderwijsprogramma extra cursussen en onderzoeksplekken aangeboden, zodat zij binnen het Bachelorsprogramma een 'Honours'-graad voor onderzoek kunnen behalen en/of tijdens de coassistentschappen een promotietraject kunnen volgen. Aan het eind van dit traject kunnen de studenten op dezelfde dag hun (tand)artsen-diploma behalen én promoveren.

Ieder jaar krijgen een aantal studenten een UEF-JSM Talent Grant. Met deze beurs kunnen zij de (extra) kosten van hun onderzoek financieren. Voor de UEF-JSM Talent Grants is de JSM afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en instellingen. Jaarlijks houdt het UEF verschillende inzamelacties, vooral onder alumni, specifiek voor JSM. Het doel voor dit jaar is om € 20.000,- op te halen, zodat twee à drie studenten een UEF-JSM Talent Grant kunnen ontvangen. Sinds de samenwerking met het UEF is er een totaalbedrag van € 335.894,- opgehaald en hebben er 41 studenten een beurs mogen ontvangen!

Op www.rugsteunt.nl leest u meer over de belcampagne.

Laatst gewijzigd:15 mei 2018 09:47
printView this page in: English

Meer nieuws