Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Bijeenkomst alumnikring Amsterdam

Wanneer:di 25-11-2014 18:00 - 21:00
Waar:Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam

Programma:    

18.00     Inloop & ontvangst

18.30     Opening
door Rien Meppelink, voorzitter alumnikring

18.40     De maritieme collectie gezien vanuit de wetenschap en de praktijk
Een dialoog tussen drs. Henk Dessens, directeur Collecties van Het Scheepvaartmuseum en prof.dr. André van Holk, hoogleraar RUG
(bezichtiging topstukken gouden eeuw collectie)

19.15     Diner

20.15     Update onderzoek genetische oorzaken van astma bij kinderen
door prof.dr. Gerard Koppelman, RUG

20.45     Update RUG
door prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur

21.00     Afsluiting

Entreekosten voor niet-kringleden bedragen €25,-.

Wilt u meer informatie ontvangen over deze bijeenkomst of wilt u zich aanmelden (voor 17 november), neem dan contact op met het Ubbo Emmius Fonds.

Meer informatie: alumnikringen