Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOplossen

Aletta Advies

Advies op Maat

Gezondheidsverschillen tussen regio’s, hoe om te gaan met e-health toepassingen en bedrijfseconomische onderbouwing van preventie- concepten; Voor veel van deze praktijkgerichte vraagstukken biedt de wetenschap relevante inzichten en oplossingen, die nu en op de lange termijn een bijdrage leveren aan meer gezonde jaren. Voor zulke public health vraagstukken vanuit externe partijen biedt de Aletta Jacobs School of Public Health een adviestraject aan via Aletta Advies.

Externe partijen worden door de adviestak geholpen bij het invullen van hun vraagstukken. Wanneer de onderzoekers uit het netwerk van de Aletta Jacobs School of Public Health aan de slag gaan met het vraagstuk, bewaakt Aletta Advies het proces en de tijdskaders. Met Aletta Advies hebben we één ingang naar alle wetenschappelijke kennis van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de academische partners van de Aletta Jacobs School of Public Health. Er is één duidelijk aanspreekpunt die alle benodigde kennis aan tafel brengt.

Adviestraject

Een adviesproces van Aletta Advies bestaat uit drie fases: Het scherp krijgen van de vraagstelling, het formuleren van beleid of strategie en het implementeren en evalueren van de gemaakte keuzes. We koppelen het vraagstuk aan de meest recente wetenschappelijke inzichten en feiten, op deze manier worden oplossingen gecreëerd die gestoeld zijn op bewezen concepten. Zo brengen we wetenschap in praktijk.

Brede betrokkenheid

Mensen zoals jij en ik zijn altijd ons vertrekpunt. Zij zijn het immers voor en met wie we impact willen realiseren. Daarom behoren burgerparticipatie, living labs, stakeholder analyse, customer journeys e.d. tot de standaard uitrusting van Aletta Advies.

Partnernetwerk

Doordat Aletta Advies geworteld is in het netwerk van de Aletta Jacobs School of Public Health, kan Aletta Advies ook snel schakelen bij het koppelen van juiste partijen. Bijv. voor financieringsconstructies, bedrijvenconsortiums, subsidieloketten etc. Samen voor meer gezonde jaren is breder dan alleen gezondheidsadvies.

Contact

Ben je geïnteresseerd in de diensten van Aletta Advies? Neem dan contact met ons op.

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 09:56
printView this page in: English