Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOplossen

Aletta Atlas

De Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) ontwikkelt de Aletta Atlas, als meest complete bron van inzichten in de actuele gezondheidssituatie van Noord-Nederland. Aletta Atlas wordt in samenwerking met maatschappelijke partners en kennisinstellingen de komende tijd doorontwikkeld. Aletta Atlas is daarmee een belangrijk instrument om ruimtelijke patronen van gezondheid en leefstijl zichtbaar te maken en op termijn om de impact van preventiebeleid en -maatregelen te kunnen volgen. Aletta Atlas ondersteunt hiermee grensoverschrijdende, regionale en lokale volksgezondheidsinitiatieven.

De Aletta Atlas is momenteel in ontwikkeling. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via aletta@rug.nl.

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:53
printView this page in: English