Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenDuurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheidvraagstuk

De toenemende vraag naar zorg, stijgende zorg- en medicijnkosten en technologische ontwikkelingen die elkaar in razend tempo opvolgen, zorgen ervoor dat het Nederlandse gezondheidssysteem onder druk staat. Toch ligt de allergrootste uitdaging van onze moderne westerse samenleving niet in de organisatie van ons zorgstelsel. De verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR) is de grootste bedreiging voor de huidige volksgezondheid; een maatschappelijk duurzaamheidvraagstuk waarvoor we een duurzame oplossing moeten vinden. Liever gisteren dan vandaag. De vergrijzende samenleving en de toename van invasieve medische interventies verhogen het aantal zorggeassocieerde infecties. Zonder effectieve antibiotica kunnen we deze infecties niet verhelpen, geen operaties uitvoeren, geen transplantaties doen en geen intensive care-therapie verrichten. Bij ongewijzigd beleid worden simpele operaties of een behandeling op een intensive care in de toekomst levensgevaarlijk. Sterker nog; dan kunnen we patiënten over tien jaar gewoonweg niet meer opereren.

De rol van Aletta

Om ons systeem te kunnen doorgeven aan de volgende generatie moeten we antibioticaresistentie benaderen en behandelen als een maatschappelijk probleem. Het ontwikkelen van nieuwe en vooral slimme antibiotica om resistentie tegen te gaan is goed, maar tegelijkertijd is het een ‘pleister op de wonde’. Tegen elk nieuw ontwikkeld antibioticum is tot nu toe binnen no time resistentie ontstaan. Het is dan ook een illusie om te denken dat we antibioticaresistentie de wereld uit krijgen. Wel kunnen we zorgen dat voor de mens gevaarlijke micro-organismen, die tegelijkertijd resistent zijn, zich niet verspreiden en dat infecties voor patiënten behandelbaar blijven. Als we inter- en transdisciplinair samenwerken kunnen we de talloze oorzaken die ten grondslag liggen aan de verspreiding van antimicrobiële resistentie inzichtelijk maken en effectieve methoden ontwikkelen voor infectie- en resistentiepreventie.

Grensoverschrijdend

Een duurzame aanpak is het voorkomen van de verspreiding van antimicrobiële resistentie die de circulatie van specifieke multiresistente micro-organismen onder de epidemiedrempel houdt. Dit vereist meerdere en complexe interventies. De Aletta Jacobs School of Public Health werkt binnen het thema Duurzaamheid grensoverschrijdend aan het probleem en onderzoekt antimicrobiële resistentie vanuit verschillende vakgebieden. Ook werken we samen met stakeholders van Leeuwarden tot Oldenburg: bacteriën stoppen immers niet bij de provincie- of landgrens. De focus binnen het thema Duurzaamheid ligt de komende vijf jaar op de microbiologische vergelijking van antimicrobiële resistentie in de grensregio’s, interventionele modellering van het EPI-netwerk en de ontwikkeling van passende infectiepreventie.

Alleen als overheden, bedrijven, zorgverzekeraars, zorg- en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan om een collectief beleid te vormen, kunnen we in de toekomst veilige en betaalbare zorg blijven bieden. En dat is exact waar we binnen de Aletta Jacobs School of Public Health naar streven.

printView this page in: English