Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenVeerkracht

Veerkracht

De mate waarin je in staat bent om de draad weer op te pakken na een moeilijke gebeurtenis in je leven, wordt ook wel gedefinieerd als veerkracht. Veerkracht, ook wel mentale weerbaarheid, is een bepalende factor in de gezondheid van individuen – en heeft impact op het al dan niet gezond ouder worden.

Vier niveaus van veerkracht

In het onderzoek naar publieke gezondheid, ontdekten we al gauw dat binnen een samenleving niet alleen aanspraak wordt gemaakt op de veerkracht van individuen. Ook gemeenschappen, organisaties en overheidsorganen krijgen te maken met lastige situaties. De manier waarop deze instanties en groepen mensen reageren op moeilijkheden, heeft een directe invloed op onze (publieke) gezondheid.

  • Veerkracht op individueel niveau: de manier waarop individuen omgaan met traumatische gebeurtenissen in hun leven.

  • Veerkracht van gemeenschappen: het vermogen van groepen mensen om zich aan te passen aan moeilijke omstandigheden, zoals rampen of armoede in bepaalde wijken.

  • Veerkracht op organisatieniveau: de mate waarin organisaties zich kunnen aanpassen aan interne en externe uitdagingen.

  • Veerkracht op bestuurlijk niveau: vermogen van overheden om te reageren op maatschappelijke problemen

printOok beschikbaar in het: English