Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenVeerkracht

Onderzoek

Thema Veerkracht

Tot nu toe is door verschillende onderzoekers uit diverse velden vastgesteld dat veerkracht een rol speelt in het al dan niet gezond ouder worden. De vier niveaus laten zien dat het thema ‘veerkracht’ niet verder te onderzoeken is zonder de samenwerking tussen verschillende disciplines. Inter- en transdisciplinair onderzoek is nodig om alleen al de volgende basisvragen te kunnen beantwoorden:

  • Wat is veerkracht? En hoe kunnen we de diverse niveaus van veerkracht meten?

  • Wat maakt sommige individuen, gemeenschappen, organisaties of overheidsorganen veerkrachtiger dan andere?

  • Wat zijn mogelijke methodes om de veerkracht – op alle vier niveaus - te vergroten?

Onderzoeksfocus

Het onderzoek vanuit het thema ‘veerkracht’ focust zich in eerste instantie op een thema dicht bij huis: de aardbevingen in het noordoosten van Groningen, als gevolg van de gaswinning. De problematiek in Groningen maakt aanspraak op de veerkracht van individuen en gemeenschappen alsook op de veerkracht van organisaties en overheden.

Recent onderzoek

Ruim 130.000 inwoners van het gebied kampen met schade aan hun huizen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 16% van die mensen stressgerelateerde gezondheidsproblemen heeft: een toename van 50% ten opzichte van inwoners zonder schade. Daarmee hebben de onderzoekers aangetoond dat schade aan woningen geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Deze inzichten hebben het bewustzijn van het probleem vergroot bij de nationale en gemeentelijke overheden. Tegelijkertijd roept het onderzoek nog veel meer vragen over de rol van veerkracht op. Door samen te werken op trans- en interdisciplinair niveau hopen we antwoord te vinden op deze en vele andere vragen rondom het thema ‘veerkracht’.

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:51
printView this page in: English