Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekken

Veerkracht

Het begrip veerkracht werd oorspronkelijk gebruikt voor de beschrijving van het vermogen van een materiaalsoort of een systeem om zich na een verandering of verplaatsing te herstellen naar de hoedanigheid van daarvóór (Norris e.a., 2008). Tegenwoordig wordt veerkracht in het algemeen beschouwd als het vermogen van individuen, gemeenschappen, organisaties of bestuursstructuren (zoals lokale overheden en organisaties voor gezondheidshulpverlening) om zich aan te passen aan aversieve gebeurtenissen en terug te keren naar het evenwicht van vóór de gebeurtenis.

Binnen het thema Veerkracht focussen we op de volksgezondheid en onderscheiden we de volgende niveaus van veerkracht, die ook worden behandeld in het onderzoek naar volksgezondheid dat wordt verricht door diverse faculteiten van de Rijksuniversiteit van Groningen:

  • Veerkracht op individueel niveau gaat over vraagstukken als hoe individuen omgaan met traumatische gebeurtenissen in het leven (zoals het verlies van een kind) en over manieren om de somatische en mentale gezondheid en veerkracht tijdens de hele levensduur te stimuleren of te behouden.

  • Veerkracht op communautair niveau: het vermogen van gemeenschappen/sociale netwerken om zich aan te passen aan aversieve omstandigheden zoals rampen (denk aan de aardbevingen in Groningen en overstromingen) of aan het leven in arme wijken.

  • Veerkracht op organisatieniveau: hoe organisaties zich aanpassen aan externe uitdagingen (zoals een financiële crisis) en reageren op veranderende markten en interne uitdagingen als financiële tegenvallers en hoog ziekteverzuim.

  • Veerkracht op het niveau van bestuur: het vermogen van bestuursstructuren om te reageren op maatschappelijke uitdagingen waarvoor vaak interdisciplinaire of gecoördineerde benaderingen nodig zijn voor hulpverlening aan individuen, gemeenschappen en organisaties. Bijvoorbeeld: reorganisatie van jeugdzorg, reactie op en communicatie omtrent rampen en het reageren op klimaatverandering.

Met deze niveaus in gedachten kunnen de volgende vragen binnen het thema Veerkracht van de Aletta Jacobs School of Public Health worden aangepakt:

  • Wat is veerkracht? Hoe kan veerkracht op de hierboven beschreven niveaus het best worden gemeten?

  • Wat maakt sommige individuen, gemeenschappen, organisaties en bestuursstructuren veerkrachtiger dan andere?

  • Wat zijn mogelijke manieren om veerkracht te vergroten?

Het is vanzelfsprekend dat op deze vragen kan worden voortgebouwd en dat ze kunnen worden uitgebreid. Het doel van dit thema is om onderzoekers uit verschillende disciplines en afdelingen die geïnteresseerd zijn in veerkracht, samen te brengen.

We willen interdepartementale samenwerking initiëren, waarin nieuwe onderzoekideeën kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast moet het thema een kennisplatform bieden voor wie geïnteresseerd is in veerkracht. Op praktisch niveau kunnen leden van het thema activiteiten organiseren die gerelateerd zijn aan het thema Veerkracht, zoals bijeenkomsten van deskundigen en het geven van lessen.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek vanuit het thema ‘veerkracht’ focust zich in eerste instantie op een thema dicht bij huis: de aardbevingen in het noordoosten van Groningen, als gevolg van de gaswinning. De problematiek in Groningen maakt aanspraak op de veerkracht van individuen en gemeenschappen alsook op de veerkracht van organisaties en overheden.

Recent onderzoek

Ruim 130.000 inwoners van het gebied kampen met schade aan hun huizen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 16% van die mensen stressgerelateerde gezondheidsproblemen heeft: een toename van 50% ten opzichte van inwoners zonder schade. Daarmee hebben de onderzoekers aangetoond dat schade aan woningen geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Deze inzichten hebben het bewustzijn van het probleem vergroot bij de nationale en gemeentelijke overheden. Tegelijkertijd roept het onderzoek nog veel meer vragen over de rol van veerkracht op. Door samen te werken op trans- en interdisciplinair niveau hopen we antwoord te vinden op deze en vele andere vragen rondom het thema ‘veerkracht’.


Coördinatoren

katherine
dr. Katherine Stroebe

Universitair hoofdocent, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
"Er is dringend actie nodig om de kwetsbaarheid te verkleinen en de veerkracht te vergroten van de mensen in Noordoost-Groningen die risico lopen.”

catharina
dr. Catharina Hartman

Universitair hoofdocent, Faculteit Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen/UMCGAletta Research Meet-up
Wanneer:di 06-11-2018
Waar:Faculty of Economics and Business, University of Groningen, Zernike Campus
Laatst gewijzigd:30 mei 2018 21:05
printOok beschikbaar in het: English