Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekken

Persoonlijke impact door te ontdekken

Iedereen die wil, kan meebouwen aan een (Noord-)Nederland waar zoveel mogelijk mensen gezond oud worden. Inmiddels bestaat de beweging rondom Aletta daarom al uit een grote diversiteit aan mensen en organisaties, met ieder een eigen perspectief op gezondheid. Margreet de Graaf, directeur van Gemeentelijke Gezondheidsdiensten Veiligheidsregio Fryslân, is hier één van. Zij deelt wat zij hoopt dat Aletta, samen met haar, gaat bereiken.

Margreet de Graaf
Margreet de Graaf

"Gezondheid heeft te maken met genetica en opvoeding. Dat zijn de variabelen waarmee iedereen het leven ingaat. Maar gezondheid is ook vormgeving en daarmee epigenetica. Je moet er zelf iets voor doén en láten.

Zo lang ik me kan herinneren, speelt gezondheid – en het ontbreken ervan – een belangrijke rol in mijn leven. Gezondheid is wat mij betreft nooit vanzelfsprekend.

Waar de één genetisch gezien mazzel heeft, heeft de ander simpelweg pech. En soms krijgt een gezond lichaam van zijn of haar eigenaar niet de aandacht die het nodig heeft om gezond te blíjven. Ik ken de voorbeelden van beide kanten van heel dichtbij, heb gezien waartoe het kan leiden en wens dat niemand toe.

Voor het maken van gezonde keuzes is kennis nodig. Ik leer elke dag iets nieuws, maar vooral op het terrein van gezondheid blijf ik nieuwsgierig. Ik lees graag over voortgang in onderzoeken en zo nu en dan onderwerp ik mezelf aan een onderzoekje. Ik ben scherp op mijn gezondheid en dan nog merk ik dat ongezond gedrag bijna ongemerkt ontstaat.

Zo merkte ik dat het ’s avonds drinken van koffie de kwaliteit van mijn slaap beïnvloedt. Dus laat ik mijn lekkere espresso na het eten tóch maar staan. Dat blijft overigens moeilijk. Eén ding is zeker: investeren in een gezonde geest en een gezond lichaam kost moeite. Iedere dag weer."


"Ik geloof in vooruitgang op basis van onderzoek, maar zie in de praktijk dat het toepassen van kennis vaak achterblijft bij de stand van de wetenschap. Met de Aletta Jacobs School of Public Health hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG de belangrijke stap genomen om fundamenteel onderzoek en de kennis vanuit verschillende terreinen te bundelen ten behoeve van de volksgezondheid.

Kennis zonder toepassing brengt ons niet verder, maakt niet dat we samen gezonder ouder worden.

Het is juist in de toepassing van die kennis dat de gezamenlijke GGD’en (als kennis- en uitvoeringsorganisaties op het gebied van public health op regionale schaal) een groot, positief verschil kunnen maken. Vóór, dóór en mét gemeenten. Daarom ben ik blij dat de drie noordelijke GGD’en samen met Aletta kunnen optrekken, zodat de verbinding tussen onderzoek en praktijk goed tot stand komt.

Ik wens Aletta toe dat haar binnenring van eigen onderzoekers zich naadloos verbindt met haar buitenring (onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en beleidsadviseurs van de GGD’en en andere gezondheidspartners), met de rest van de maatschappij en met mensen zoals jij en ik die willen genieten van zoveel mogelijk gezonde jaren.

Iedereen verdient een lang, gezond en veilig leven.
De noordelijke GGD’en dragen daar – samen met Aletta – graag actief aan bij."

Lees meer:
> Persoonlijke impact door op te leiden
> Persoonlijke impact door op te lossen

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:51
printView this page in: English