Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenParticipatie

Onderzoek

Thema Participatie

Onderzoekslijnen

Bij de start van het thema, ligt de nadruk op werk en gezondheid. In het licht van de demografische ontwikkelingen en de vergrijzing van de bevolking, is het overheidsbeleid gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare werknemers (denk aan gehandicapten, migranten, laag sociaaleconomische posities (SEP) en oudere werknemers). Maar ook het bevorderen van het actief en gezond ouder worden van de huidige beroepsbevolking staat op de agenda van zowel de overheid als werkgevers. Een aantal onderzoekslijnen:

  • Met het stijgen van de pensioensgerechtigde leeftijd ontstaat de vraag hoe medewerkers die leeftijd in goede gezondheid kunnen bereiken. We onderzoeken welk beleid en welke initiatieven in de praktijk het gezond ouder worden op de werkvloer bevorderen.

  • Binnen de tweede onderzoekslijn onderzoeken we hoe we de arbeidsmarktpositie van werknemers met gezondheidsproblemen kunnen verbeteren, met name van mensen met een lage sociaaleconomische positie. Welke bijdrage kunnen ze zelf leveren? En wat is de impact van het verlengen van de loopbaan van deze mensen op hun gezondheid op latere leeftijd?

  • De Nederlander wordt steeds ouder. Welke invloed heeft een langere levensduur op onze gezondheid en arbeidsparticipatie? Binnen de derde onderzoekslijn onderzoeken we de relatie tussen onze levensloop en de lengte van het beroepsleven.

Vanuit het thema Participatie willen we, door middel van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek, een gezonder beroepsleven realiseren voor iedere Nederlander.

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:51
printView this page in: English