Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenPreventie: Ontwerp & Evaluatie

Onderzoek

Methode Preventie: Ontwerp & Evaluatie

Zonder preventie geen gezonde jaren

Zonder preventie kunnen we het creëren van meer gezonde jaren vergeten, dat is de stelling van de onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoeksgebied Preventie: Ontwerp & Evaluatie. Preventief onderzoek op het gebied van de publieke gezondheid heeft betrekking op het creëren van een gezonde omgeving, maar ook op het beschermen van onze gezondheid en het promoten van een gezonde levensstijl in de samenleving. Preventie: Ontwerp & Evaluatie genereert binnen de Aletta Jacobs School of Public Health kennis op het gebied van methoden en tools om preventieonderzoek te kunnen uitvoeren en zorgt ervoor dat we het effect van die inspanningen kunnen meten door middel van evaluatiestudies.

Preventie: Ontwerp

De onderzoekers focussen zich op het ontwerpen en implementeren van tools, methoden en programma’s op het gebied van preventie, met de volgende doelen:

 • Beïnvloeding van bewoners-, werknemers-, cliënten- en patiëntengedrag om zo een gezonde levensstijl te bevorderen.
  - Denk aan rook- en eetgedrag en bijvoorbeeld de mate van fysieke activiteit.

 • Samenwerking op het gebied van prevent-cure-care benaderingen.
  - Meervoudige interventies hebben effect op de korte termijn, maar dragen op de lange termijn ook bij aan de preventiedoelstellingen.

 • Investering in de preventie van niet-overdraagbare ziekten (NCD's).
  - Een wereldwijde benadering van gezondheid.

 • Verbetering van kosteneffectiviteit van infectieziektebestrijding.
  - Betere diagnoses, optimaal antibioticagebruik en bredere effecten van vaccins.

Preventie: Evaluatie

Pas als we de effecten van onze interventies meten en reflecteren op de gekozen methoden, tools en programma’s, kunnen we de wetenschap in preventie verbeteren. Dat is de reden waarom evaluatie van de preventieve interventies een belangrijk onderdeel uitmaakt van de methode Preventie: Ontwerp & Evaluatie. Daarbij doen we onderzoek naar:

 • Big data analyse: welke tools en technieken kunnen we gebruiken en hoe zorgen we ervoor dat de privacy van mensen is gewaarborgd?
 • Districtsbenaderingen: hoe krijgen we inzicht het effect van simultane, meervoudige interventies binnen een specifiek district?
 • De impact op de medische, sociale, psychologische, economische en juridische domeinen.
 • Multi-level analyse: de impact van interventies op verschillende niveaus.
 • Kosten-effectiviteitsanalyse: bijvoorbeeld bij de inzet van vaccins.
 • Opschalen van veelbelovende interventies.


Preventieve maatregelen om samen meer gezonde jaren voor iedereen te creëren hebben alleen kans van slagen als op de gebieden onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid intensief wordt samengewerkt binnen een multidisciplinaire context. Dat is exact de reden waarom preventie een zo groot thema is binnen de Aletta Jacobs School of Public Health.

Laatst gewijzigd:10 juli 2018 14:54
printView this page in: English