Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenConcepten & Culturen van Gezondheid

Coördinatoren

Methode Concepten & Culturen van Gezondheid

Prof. dr. ir. H.H. Hinke Haisma
Met een Master in voedingswetenschappen, een PhD in de medische wetenschappen en een leerstoel Population and Child Health bij de afdeling Demografie (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen) heeft Hinke Haisma een interdisciplinaire achtergrond. Ook is ze gasthoogleraar Nutrition and Health bij het UMCG. Haar werk draagt ​​bij aan het mondiale debat over hoe de ondervoeding van kinderen verder kan worden voorkomen en verminderd. Daarbij past ze onder andere de capability approach toe om mensen zelf een stem te geven en die stem te gebruiken in de te ontwerpen interventies.

Dr. H.G. Rina Knoeff
Heeft in het jaar 2000 haar PHD in History of Medicine behaald aan de Universiteit van Cambridge. Op dit moment is ze universitair hoofddocent bij de afdeling Geschiedenis van de Faculteit der Letteren. Rina focust zich op de geschiedenis van de geneeskunde en het lichaam in de achttiende eeuw, waarbij ze naast hardcore historisch onderzoek het verleden koppelt aan actuele kwesties in de gezondheidswetenschappen.

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:51
printView this page in: English