Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenRechtvaardigheid

Onderzoek

Thema Rechtvaardigheid

Van sociaaleconomische ongelijkheid tot de rol van de voedingsindustrie

Een van de onderzoeksthema’s binnen het gezondheidsrecht heeft betrekking op de invloed van de sociaaleconomische status op de gezondheid van mensen. Zo blijkt uit onderzoek dat ongunstige sociaaleconomische omstandigheden, zelfs al voor de geboorte, zich op latere leeftijd kunnen manifesteren in een slechte(re) gezondheid en morbiditeit. Een kind dat opgroeit in een lager sociaaleconomisch milieu heeft kortweg slechtere gezondheidsvooruitzichten. Die ongelijkheid is dichterbij dan we denken; tussen de stadswijken in Groningen is al sprake van significante verschillen in levensverwachting. Zowel vanuit academisch als vanuit beleidsperspectief is het van cruciaal belang dat we achterhalen hoe de nadelen op jonge leeftijd de gezondheid op latere leeftijd beïnvloeden - en hoe we de sociaaleconomische ongelijkheden in de gezondheid kunnen verminderen.

Een ander vraagstuk waarin het recht een belangrijke rol speelt, is de verantwoordelijkheid van de voedingsindustrie in relatie tot het ontwikkelen van chronische ziekten. Producten in de supermarkt bevatten teveel zout, teveel suiker en worden desondanks veelvuldig als gezond bestempeld. Moeten we ingrijpen of is het de verantwoordelijkheid van de burger zelf? En hoe kijkt de juridische wereld tegen dat vraagstuk aan?

The rights of children to a tobacco-free environment

Project funded by Dutch Cancer Society KWF explaining how the rights of children play a role in tobacco control.

Summer school

Entitled Health and human rights, the global increase in NCDs, which explains how human rights play a role in NCD prevention and control.
Special Issue with BMC International Health and Human Rights entitled Curbing the lifestyle disease pandemic: engaging in a transdisciplinary research agenda for effective interventions (in the process be being set up).

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:51
printView this page in: English