Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekken

Justice

What’s law got to do with health?

Het recht, in het bijzonder de rechten van de mens, bepaalt welke verplichtingen de overheid heeft naar haar burgers en welke verplichtingen we als samenleving naar elkaar toe hebben. Het recht stelt ons in staat mensen en instanties ter verantwoording te roepen op het moment dat we die verplichtingen niet nakomen – en er onrecht ontstaat. Het recht helpt ons onderscheid te maken tussen goed en kwaad; een scheidslijn die binnen healthy ageing nog niet altijd duidelijk is. Want wie heeft welke verplichtingen op het gebied van gezondheid – en wanneer wordt een gezondheidsrecht geschonden?

Prominent thema

Door recht als thema te benaderen en zo een prominent onderdeel te laten zijn van de Aletta Jacobs School of Public Health, kunnen we inzichtelijk maken welk onrecht het gezond ouder worden in de weg staat. Niet in de laatste plaats omdat de vrouw naar wie de school vernoemd een ware strijder was voor gelijke rechten.

Van sociaaleconomische ongelijkheid tot de rol van de voedingsindustrie

Een van de onderzoeksthema’s binnen het gezondheidsrecht heeft betrekking op de invloed van de sociaaleconomische status op de gezondheid van mensen. Zo blijkt uit onderzoek dat ongunstige sociaaleconomische omstandigheden, zelfs al voor de geboorte, zich op latere leeftijd kunnen manifesteren in een slechte(re) gezondheid en morbiditeit. Een kind dat opgroeit in een lager sociaaleconomisch milieu heeft kortweg slechtere gezondheidsvooruitzichten. Die ongelijkheid is dichterbij dan we denken; tussen de stadswijken in Groningen is al sprake van significante verschillen in levensverwachting. Zowel vanuit academisch als vanuit beleidsperspectief is het van cruciaal belang dat we achterhalen hoe de nadelen op jonge leeftijd de gezondheid op latere leeftijd beïnvloeden - en hoe we de sociaaleconomische ongelijkheden in de gezondheid kunnen verminderen.

Een ander vraagstuk waarin het recht een belangrijke rol speelt, is de verantwoordelijkheid van de voedingsindustrie in relatie tot het ontwikkelen van chronische ziekten. Producten in de supermarkt bevatten teveel zout, teveel suiker en worden desondanks veelvuldig als gezond bestempeld. Moeten we ingrijpen of is het de verantwoordelijkheid van de burger zelf? En hoe kijkt de juridische wereld tegen dat vraagstuk aan?

Juridisch perspectief

Door vanuit juridisch perspectief onderzoek te doen naar bijvoorbeeld preventie- en interventiestrategieën in de gezondheidszorg en volksgezondheid, kan het recht een belangrijke meerwaarde vormen voor het gezond ouder worden voor iedere Nederlander – en daarbuiten. Dit heeft alleen kans van slagen als het onderzoek multidisciplinair wordt opgepakt, vanuit een levensloopperspectief wordt benaderd en als er zorgvuldig gebruik gemaakt wordt van de beschikbare gegevens.


Coördinatoren

brigit

prof. mr. dr. (Brigit) Toebes
Adjunct hoogleraar, Rosalind Franklin Fellow, Leerstoel Internationaal Gezondheidsrecht, directeur Global Health Law Groningen Research Centre, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
"Recht en beleid spelen een cruciale rol bij het aanpakken van serieuze uitdagingen in verband met gezondheid.”

viola
dr. Viola Angelini

Universitair hoofdocent, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
"Healthy
ageing is een levenslang proces dat zelfs al vóór de geboorte begint.”


Two-day conference on Law and Noncommunicable Diseases
Vanaf:do 31-05-2018
Tot en met:vr 01-06-2018
Waar:Groningen
Aletta Research Meet-up
Wanneer:do 07-06-2018 09:00 - 17:00
Waar:Congrescentrum Hanze Plaza, Protonstraat 16, 9743 AL Groningen
Laatst gewijzigd:18 mei 2018 17:19
printOok beschikbaar in het: English