Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekkenBekwaamheid

Bekwaamheid

Iedere dag opnieuw nemen we beslissingen die bepalend zijn voor onze gezondheid. De ‘lifestyle keuzes’ die we maken met betrekking tot voeding, rookgedrag, slaapgedrag en dagelijkse beweging, worden beïnvloed door zowel psychologische als omgevingsfactoren. De mate waarin we gezond en fit zijn, is zodoende een gevolg van ons zogeheten ‘gezondheidsvermogen’. Hoe bekwaam we zijn in het maken van gezonde keuzes heeft logischerwijs een behoorlijke impact op het al dan niet gezond ouder worden.

Gezondheidsvermogen

Het gezondheidsvermogen van mensen is het best te omschrijven als het vertrouwen en het vermogen van mensen om zelf een optimale gezondheid te creëren, rekening houdend met hun biologische en genetische achtergrond, de sociale, politieke en economische omgeving en de toegang tot zorg. Deze definitie laat zien dat we, als we willen onderzoeken hoe we de gezondheid van mensen kunnen bevorderen, rekening moeten houden met twee zaken: de mate waarin mensen bekwaam zijn om gezonde keuzes te maken en de omstandigheden die dat gezondheidsvermogen beïnvloeden.

printOok beschikbaar in het: English