Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOntdekken

Ontdekken

Samen meer gezonde jaren

Healthy ageing leeft in Noord-Nederland. Er wordt onderzocht en gepionierd, gediscussieerd en geëxperimenteerd met als doel om die ene vraag te beantwoorden: hoe kunnen we samen gezond ouder worden? Onze nieuwsgierigheid naar dit onderwerp loont. Zo hebben we in de afgelopen decennia ontdekt dat talloze factoren een rol spelen in healthy ageing. Daardoor hebben we veel ontdekt samen, maar zijn de onderzoeken en initiatieven tegelijkertijd versnipperd geraakt: we weten van elkaar niet meer wie wat precies weet. Aletta verbindt. We zorgen ervoor dat verschillende specialismen aan elkaar worden gekoppeld, dat kennis wordt gedeeld en dat eenieder die interesse heeft in healthy ageing de juiste weg weet te vinden in het woud van kennis en expertise.

Daarmee is Aletta de volgende stap in healthy ageing: een school waar krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld. Die volgende stap wordt bewerkstelligd aan de hand van vijf thema’s. Dwars door die thema’s heen lopen drie methodes die elk hun rol spelen binnen die thema’s.

Aletta's Thema's

Thema's

Waar onze waarden ‘het hart’ van de Aletta Jacobs School of Public Health vormen, zijn onze thema’s ‘het hoofd’. Ze sluiten aan op onze waarden en staan voor onze verschillende gebieden van expertise. Iedereen die zich verbindt aan de Aletta Jacobs School of Public Health doet dit vanuit zijn of haar eigen expertise. Om de focus op het centrale doel te bewaken en ervoor te zorgen dat de combinatie van unieke en individuele talenten blijven bijdragen aan de impact die we willen creëren, hebben we vijf onderzoeksthema’s gedefinieerd, waaraan het onderzoek naar healthy ageing wordt opgehangen:

Met onze thema’s in gedachten streven we voortdurend naar het bereiken van ons doel: meer gezonde jaren. Die focus op de thema’s staat ervoor garant dat de combinatie van individuele talenten bijdraagt aan de groeiende, positieve impact die we willen genereren.

Methoden

Hoe combineren we verschillende typen data met elkaar zodat we er zinnige conclusies uit kunnen trekken? En wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Door ons, behalve op de thema’s, ook te concentreren op de vraagstukken die op metaniveau spelen, voorkomen we feitelijk dat we ‘langs elkaar heen praten’. De vertegenwoordigers van de methoden helpen ons structuur te brengen in de vele uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en zorgen ervoor dat we ze met elkaar kunnen verbinden. De volgende drie methoden helpen ons de onderzoeksresultaten te duiden:

Laatst gewijzigd:31 januari 2019 10:51
printView this page in: English