Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthConcepts and Cultures of Health

Concepten & Culturen van Gezondheid

Wat is gezondheid? Stel deze vraag aan verschillende mensen en je krijgt verschillende antwoorden. Gezondheid heeft voor een dokter een meer objectieve betekenis dan voor een patiënt die zijn of haar gezondheid (of een gebrek eraan) aan den lijve ervaart; om nog maar te zwijgen over de betekenis van het concept voor een jurist, een econoom of een verzekeraar. Binnen de Aletta Jacobs School of Public Health werken we samen met tal van specialisten en professionals. Om gezamenlijk onderzoek te kunnen doen naar gezond ouder worden is een gedeelde betekenis van het concept gezondheid van groot belang. Dat is waarmee de onderzoekers, verantwoordelijk voor de methode Concepten & Culturen van Gezondheid, zich bezighouden.

Een werkdefinitie

Het is een flinke uitdaging om tot een gezamenlijke werkdefinitie te komen. Niet voor niets wordt de betekenis van gezondheid al sinds de oudheid bediscussieerd. Toch is het nodig om een werkdefinitie te formuleren die richting geeft aan zowel de onderzoekers die zich hebben verbonden aan de Aletta Jacobs School of Public Health als aan het beleid in de praktijk. Leidend zijn de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we komen tot een definitie van gezondheid die rekening houdt met verschillende concepten en culturen van gezondheid?

  • Hoe kunnen we wetenschappelijke analyses van filosofische, historische, morele en politieke ideeën en praktijken van welzijn operationeel maken in de praktijk?

  • Hoe kunnen we een ‘bottom-up approach’ die recht doet aan het perspectief van mensen wetenschappelijk verantwoorden en werkbaar maken in de praktijk?

Gezondheid is niet medisch

Gezondheid is relatief en advies over gezondheid is daarom tijd- en plaatsgebonden. Het zou moeten aansluiten bij de voortdurend veranderende omstandigheden van individuen en gemeenschappen. Hoewel we al heel lang weten dat gezondheid veel meer is dan een medische aangelegenheid, is gezondheid sterk gemedicaliseerd. We benaderen vraagstukken rondom gezondheid nog vaak vanuit een medisch perspectief, terwijl onderzoek al vroeg in de geschiedenis heeft aangetoond dat leefstijlfactoren zoals voedsel, lichaamsbeweging, slaap, milieu en emotioneel evenwicht een veel belangrijkere invloed op onze gezondheid hebben.

Met de methode Concepten & Culturen van Gezondheid levert de Aletta Jacobs School of Public Health inzichten vanuit de niet-medische hoek. Culturele, politieke en sociale mechanismen zijn niet alleen belangrijk in het onderzoek naar gezond ouder worden, maar ook bepalend in het succes van beleid.

De doelstelling

Het voornaamste doel van de methode Concepten & Culturen van Gezondheid is kritisch te reflecteren op door onderzoekers gehanteerde kernbegrippen en mechanismen. Daarnaast onderzoeken en ontwerpen we cultureel en etnografisch onderbouwde bottom-up benaderingen die kunnen bijdragen aan de methode. Een voorbeeld van zo’n bottom-up benadering is de capability approach. In die benadering spelen de mogelijkheden en de vrijheid van mensen om zelf keuzes te maken voor een gezond en (voor hen) waardevol leven – en dus voor gezond ouder worden – een belangrijke rol.

printView this page in: English