Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderzoekDuurzaamheid

Onderzoek

Thema Duurzaamheid

De rol van Aletta

Om ons systeem door te kunnen geven aan de volgende generatie moeten we antibioticaresistentie benaderen en behandelen als een maatschappelijk probleem. Het ontwikkelen van nieuwe en vooral slimme antibiotica om resistentie tegen te gaan is een goede ontwikkeling, maar tegelijkertijd een ‘pleister op de wond’. Tegen elk nieuw ontwikkeld antibioticum is tot nu toe binnen no time resistentie ontstaan. Het is dan ook een illusie om te denken dat we antibioticaresistentie de wereld uit krijgen. Wel kunnen we zorgen dat voor de mens gevaarlijke micro-organismen, die tegelijkertijd resistent zijn, zich niet verspreiden en dat infecties voor patiënten behandelbaar blijven. Als we inter- en transdisciplinair samenwerken kunnen we de talloze oorzaken die ten grondslag liggen aan de verspreiding van antimicrobiële resistentie inzichtelijk maken en effectieve methoden ontwikkelen voor infectie- en resistentiepreventie.

Grensoverschrijdend

Een duurzame aanpak is het voorkomen van de verspreiding van antimicrobiële resistentie die de circulatie van specifieke multiresistente micro-organismen onder de drempel van de epidemie houdt. Dit vereist meerdere en complexe interventies. De Aletta Jacobs School of Public Health werkt binnen het thema ‘duurzaamheid’ grensoverschrijdend aan het probleem en onderzoekt antimicrobiële resistentie vanuit verschillende vakgebieden. Ook werken we samen met stakeholders van Leeuwarden tot Oldenburg: bacteriën stoppen immers niet bij de provincie- of landgrens. De focus binnen het thema ‘duurzaamheid’ ligt de komende vijf jaar op de microbiologische vergelijking van antimicrobiële resistentie in de grensregio’s, interventionele modellering van het EPI-netwerk en de ontwikkeling van passende infectiepreventie.

Alleen als overheden, bedrijven, zorgverzekeraars, zorg- en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan om een collectief beleid te vormen, kunnen we in de toekomst veilige en betaalbare zorg blijven bieden.En dat is exact waar we binnen Aletta Jacobs School of Public Health naar streven.

Laatst gewijzigd:25 februari 2019 10:47
printView this page in: English