Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderzoekParticipatie

Coördinatoren

Thema Participatie
sandra
prof. dr. Sandra Brouwer

Hoogleraar Sociale Geneeskunde (in het bijzonder arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen), Faculteit Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG

“Onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende andere disciplines en een brede groep belanghebbenden.”

leo
prof. dr. Leo van Wissen
Hoogleraar Economische Demografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Laatst gewijzigd:25 februari 2019 10:47
printView this page in: English