Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderzoekParticipatie

Participatie

De missie van Aletta is het bereiken van meer gezonde jaren voor iedereen. Participatie – dat wil zeggen: meedoen in de samenleving en een actieve rol spelen bij maatschappelijke activiteiten – heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. Andersom is onze gezondheid een belangrijke voorspeller met betrekking tot of we al dan niet actief kunnen meedoen in de samenleving. Die wisselwerking staat binnen het thema Participatie centraal.

Actieve deelname aan de maatschappij

Binnen de Aletta Jacobs School of Public Health vinden we dat iedereen kan en mag meedoen. Daarom onderzoeken we hoe we de actieve participatie van iedere Nederlander – jong en oud, gezond en ongezond, werkzaam en werkloos – kunnen bewerkstelligen.

Actieve betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten is een breed concept. Het vertaalt zich in thema’s als betaald werk, zorg, huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk. Bovendien spelen factoren als de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen een belangrijke rol. Alleen door nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines (zoals economie, revalidatie, psychologie en geneeskunde) en met een brede groep belanghebbenden (zoals werknemers, werkgevers, bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsprofessionals) kunnen we vooruitgang boeken.

Onderzoekslijnen

Bij de start van het thema ligt de nadruk op werk en gezondheid. In het licht van de demografische ontwikkelingen en de vergrijzing van de bevolking is het overheidsbeleid gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van kwetsbare werknemers (denk aan gehandicapten, migranten, laag sociaaleconomische posities -SEP- en oudere werknemers). Maar ook het bevorderen van het actief en gezond ouder worden van de huidige beroepsbevolking staat op de agenda van zowel de overheid als werkgevers.

Een aantal onderzoekslijnen:

  • Met het stijgen van de pensioensgerechtigde leeftijd ontstaat de vraag hoe medewerkers die leeftijd in goede gezondheid kunnen bereiken. We onderzoeken welk beleid en welke initiatieven in de praktijk gezond ouder worden op de werkvloer bevorderen.
  • Binnen de tweede onderzoekslijn onderzoeken we hoe we de arbeidsmarktpositie van werknemers met gezondheidsproblemen kunnen verbeteren, met name van mensen met een lage sociaaleconomische positie. Welke bijdrage kunnen ze zelf leveren? En wat is de impact van het verlengen van de loopbaan van deze mensen op hun gezondheid op latere leeftijd?
  • Nederlanders worden steeds ouder. Welke invloed heeft een langere levensduur op onze gezondheid en arbeidsparticipatie? Binnen de derde onderzoekslijn onderzoeken we de relatie tussen onze levensloop en de lengte van ons beroepsleven.

Vanuit het thema Participatie willen we door middel van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek een gezonder beroepsleven realiseren voor iedere Nederlander.

printView this page in: English