Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderzoekOnderzoeksmethoden

Hoe combineren we verschillende typen data met elkaar zodat we er zinnige conclusies uit kunnen trekken? En wat verstaan we eigenlijk onder gezondheid? Door ons, behalve op de thema’s, ook te concentreren op de vraagstukken die op metaniveau spelen, voorkomen we feitelijk dat we ‘langs elkaar heen praten’. De vertegenwoordigers van de methoden helpen ons structuur te brengen in de vele uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en zorgen ervoor dat we ze met elkaar kunnen verbinden.

De volgende drie methoden helpen ons de onderzoeksresultaten te duiden:

printView this page in: English