Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderzoekConcepten & Culturen van Gezondheid

Onderzoek

Methode Concepten & Culturen van Gezondheid

Gezondheid is niet medisch

Het voornaamste doel van de methode Concepten & Culturen van Gezondheid is kritisch te reflecteren op door onderzoekers gehanteerde kernbegrippen en mechanismen. Daarnaast onderzoeken en ontwerpen we cultureel en etnografisch onderbouwde bottom-up benaderingen die kunnen bijdragen aan de methode. Een voorbeeld van zo’n bottom-up benadering is de capability approach. In die benadering spelen de mogelijkheden en de vrijheid van mensen om zelf keuzes te maken voor een gezond en (voor hen) waardevol leven – en dus voor gezond ouder worden – een belangrijke rol.

De doelstelling

Gezondheid is relatief en advies over gezondheid is daarom tijd- en plaatsgebonden. Het zou moeten aansluiten bij de voortdurend veranderende omstandigheden van individuen en gemeenschappen. Hoewel we al heel lang weten dat gezondheid veel meer is dan een medische aangelegenheid, is gezondheid sterk gemedicaliseerd. We benaderen vraagstukken rondom gezondheid nog vaak vanuit een medisch perspectief, terwijl onderzoek al vroeg in de geschiedenis heeft aangetoond dat leefstijlfactoren zoals voedsel, lichaamsbeweging, slaap, milieu en emotioneel evenwicht een veel belangrijkere invloed op onze gezondheid hebben.

Met de methode Concepten & Culturen van Gezondheid levert de Aletta Jacobs School of Public Health inzichten vanuit de niet-medische hoek. Culturele, politieke en sociale mechanismen zijn niet alleen belangrijk in het onderzoek naar gezond ouder worden, maar ook bepalend in het succes van beleid.


Laatst gewijzigd:25 februari 2019 10:47
printView this page in: English