Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthOnderzoekBekwaamheid

Bekwaamheid

Iedere dag opnieuw nemen we beslissingen die bepalend zijn voor onze gezondheid. De ‘lifestyle’ keuzes die we maken met betrekking tot voeding, rookgedrag, slaapgedrag en dagelijkse beweging, worden beïnvloed door zowel psychologische – als omgevingsfactoren. Zodoende is de mate waarin we gezond en fit zijn, een gevolg van ons zogeheten gezondheidsvermogen. Hoe bekwaam we zijn in het maken van gezonde keuzes, heeft logischerwijs een behoorlijke impact op het al dan niet gezond ouder worden.

Gezondheidsvermogen

Het gezondheidsvermogen van mensen is het best te omschrijven als het vertrouwen en het vermogen van mensen om zelf een optimale gezondheid te creëren, rekening houdend met hun biologische en genetische achtergrond, de sociale, politieke en economische omgeving en de toegang tot zorg. Deze definitie laat zien dat we – als we willen onderzoeken hoe we de gezondheid van mensen kunnen bevorderen – rekening moeten houden met twee zaken: de mate waarin mensen bekwaam zijn om gezonde keuzes te maken en de omstandigheden die dat gezondheidsvermogen beïnvloeden.

Bekwaamheid

In het verleden is al veelvuldig onderzoek gedaan naar hoe mensen kunnen worden geholpen bij het maken van gezondere keuzes. Denk aan onderzoek naar het aanbieden van informatie, onderwijs, training en feedback, maar bijvoorbeeld ook aan de introductie van etiketten om ​​gezonde aankopen in supermarkten te stimuleren. Ook hebben onderzoekers geconstateerd dat ‘wearables’ mensen kunnen stimuleren om meer te bewegen, wat de risico’s op het ontwikkelen van chronische ziekten kan verminderen. En klantgerichte technologieën zoals draagbare scanners en slimme winkelwagentjes helpen mensen bij het maken van gezonde keuzes in de supermarkt.

Toch is er een groeiend besef dat alleen interventies (om de keuzes van mensen te beïnvloeden) niet helpen om structureel gezond te leven. De reden daarvoor is dat veel van onze dagelijkse beslissingen routinematig en zonder veel nadenken worden genomen. Er blijkt een significant interactie-effect te zijn tussen de individuele vermogens en de thuis-, werk- en schoolomgeving. Denk aan het aanbod van fastfood restaurants dat bijdraagt aan ongezonde voedingskeuzes of het gebrek aan trottoirs en fietspaden dat het gebruik van de fiets of de ‘benenwagen’ niet stimuleert.

Multidisciplinair onderzoek

Kortom, bij het verbeteren van het gezondheidsvermogen van mensen komt nogal wat kijken. Door onderzoek naar beide elementen te combineren, onderzoek uit verschillende disciplines aan elkaar te verbinden en multidisciplinair onderzoek uit te voeren, kunnen we de complexiteit van het concept ‘bekwaamheid’ het hoofd bieden. Door samen op te trekken binnen de Aletta Jacobs School of Public Health kunnen we de effectiviteit van de interventies, gericht op het verbeteren van het gezondheidsvermogen van mensen, vergroten met als uiteindelijke doel: het samen creëren van meer gezonde jaren voor iedereen.

printView this page in: English