Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthEvenementen

Grand Opening Aletta

15 maart 2018

Op 15 maart hebben we – samen met iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in volksgezondheid en Healthy Ageing – de Aletta Jacobs School of Public Health geopend. Lees in deze blog iets meer over een aantal van de sprekers van die dag.

Koert van Ittersum, Capability
Koert van Ittersum is Professor of Marketing & Consumer Well-Being aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Hij vertegenwoordigde op 15 maart het thema Capability. Koert: "Het hoofddoel van de Aletta Jacobs School of Public Health is om gezonde jaren toe te voegen aan het leven van mensen. De gezondheid van mensen hangt samen met hun levensstijl en wordt grotendeels bepaald door hun voeding en mate van fysieke activiteit. Binnen het thema Capability wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen in zijn om gezond te leven, de besluitvormingsprocessen die daarbij een rol spelen en de factoren die van invloed zijn op de keuzes die mensen maken.”

Naast Koert van Ittersum is ook Koen Lemmink, Professor of Sports, Performance and Innovation van UMCG kartrekker van dit thema.

Brigit Toebes, Justice
Brigit Toebes is adjunct hoogleraar Adjunct hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en directeur van het Global Health Law Groningen Research Centre. Samen met Viola Angelini, associate professor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, is ze de vertegenwoordiger van het thema Justice. Op 15 maart vertelde Brigit ‘What law has got to do with healthy ageing’: “De wereld heeft te maken met een aantal zeer ernstige uitdagingen op het gebied van gezondheid. Een van die uitdagingen is de verandering in ziektepatronen. Een aantal daarvan houden verband met de levensstijl en de gezondheidsverschillen binnen en tussen regio’s, landen en staten.  Wetgeving en beleid spelen een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen. De wet kan bovendien een concreet hulpmiddel zijn bij het reguleren van gezondheidsystemen en het terugdringen van ongezond gedrag.”

Catharina Hartman, Resilience
Catharina Hartman, Associate Professor van het UMCG sprak over het thema Resilience. Het thema Resilience gaat in op de veerkracht van mensen in relatie tot gezond ouder worden. Een heel concreet onderwerp in de regio, dat valt onder het thema Resilience en de veerkracht van mensen behoorlijk op de proef srelt, zijn de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning door de NAM.  De bevingen en de schade aan de woningen hebben de mensen in het gebied zeer kwetsbaar gemaakt: van de 130.000 inwoners met schade aan hun woning heeft ongeveer 16% stressgerelateerde gezondheidsproblemen. Dat is een toename van 50% ten opzichte van inwoners zonder dergelijke schade.  Catharina Hartman vertelt tijdens de opening van AJSPH meer over het thema Resilience. Naast Catharina Hartman is Katherine Stroebe, Associate professor van de Faculteit Gedrags-& Maatschappijwetenschappen vertegenwoordiger van het thema Resilience.

Sandra Brouwer, Participation
Sandra Brouwer is Hoogleraar Sociale Geneeskunde en richt zich in haar onderzoeken in het bijzonder op arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen. Meedoen in de samenleving is van grote invloed op je welbevinden. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Sandra vertelt: “Economische, sociale en demografische veranderingen hebben ertoe geleid dat we (ouder wordende) werknemers een plek willen geven op de arbeidsmarkt. Om dat te realiseren moeten we op zoek naar manieren om werknemers met een slechte gezondheid toch aan het werk te krijgen. Hoewel er op allerlei fronten arbeidsmarktbeleid is geformuleerd en -programma's zijn ontwikkeld, hebben mensen met een gezondheidsachterstand nog altijd een lager werkniveau en inkomen dan gezonde mensen. Door samen onderzoek met psychologen, economen en partners uit het werkveld, hopen we dit te veranderen.”

De tweede thematrekker van het thema Participation is Leo van Wissen, Hoogleraar Economische Demografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Alex Friedrich, Sustainabilty
En last but definitely not least, sprak Alex Friedrich tijdends de opening van de Aletta Jacobs School of Public Health. Alex is hoogleraar medische microbiologie in het UMCG en vertegenwoordigd het thema Sustainability. Als we met elkaar echt gezond ouder moeten worden, dan moeten we duurzame oplossingen verzinnen voor de problemen in onze samenleving. Een van de grootste problemen waar we als samenleving tegenaan lopen is antibioticaresistentie. Alex: “Bij ongewijzigd beleid worden simpele operaties of een behandeling op een intensive care in de toekomst levensgevaarlijk. De antibiotica, die voor een veilige behandeling nodig zijn, werken dan niet meer. Een probleem waarvan we ook vandaag de dag al de gevolgen ondervinden. Om echt met dit probleem aan de slag te kunnen, moeten we ophouden in hokjes, afdelingen, beroepsgroepen of sectoren te denken en grensoverstijgend aan dit probleem werken. Door de oorzaak van antibioticaresistentie vanuit verschillende vakgebieden te onderzoeken, kunnen we grotere stappen richting een oplossing te zetten. De Aletta Jacobs School of Public Health is de eerste stap om als universiteiten, overheden, bedrijven, zorgverzekeraars, zorg- en onderwijsinstellingen de handen ineen te slaan en een collectief beleid te vormen. Alleen door samen te werken kunnen we in de toekomst veilige en betaalbare zorg blijven bieden.”

Alex Friedrich gaf zijn presentatie samen met dierenarts Drs. Maaike van den Berg.


> Meer informatie over het programma van die dag

Grand opening Aletta
Grand opening Aletta

Meer video's van de Grand Opening zijn hier te bekijken.

Laatst gewijzigd:25 januari 2019 15:04
printView this page in: English