Skip to ContentSkip to Navigation

Aletta Jacobs School of Public Health

Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public HealthEvenementenAletta Research Meet-up

Aletta Research Meet-up 7 juni 2018

Een samenvatting van de dag door onze nieuwe programmamanager Nienke Schripsema

Samen voor meer gezonde jaren. In de tweede onderzoeksbijeenkomst georganiseerd door Aletta Jacobs School of Public Health, was Aletta's missie de hele dag aanwezig. Prof. dr. Gerjan Navis begon met een keynote lezing over preventie, waarin ze het belang benadrukte van multidisciplinariteit in onderzoek en beleid op het gebied van de volksgezondheid, en de rol van Aletta bij het faciliteren van deze multidisciplinariteit. De keynote-lezingen bij de bijeenkomst waren een geschikt voorbeeld: Aletta liet Navis, internist-nefroloog, praten over preventie en Antonio Nicolò, hoogleraar economie, over nierdonatie. In de lezingen werd opnieuw duidelijk dat onderzoek en beleid op het gebied van de volksgezondheid bruggen moet slaan tussen disciplines om een ​​serieuze impact te hebben.

Eerste ronde van workshops
Aletta's veelzijdige benadering van de volksgezondheid bleek ook in de workshoprondes. De twee rondes gevuld met workshops werden georganiseerd volgens de thema's van Aletta: Capability, Sustainability, Justice, Resilience and Participation. Zelfs binnen deze thema's kwamen veel verschillende aspecten van de volksgezondheid naar voren. In de ochtendsessie voor het thema Justice bijvoorbeeld, presenteerden verschillende onderzoekers hun bevindingen over antimicrobiële resistentie, het effect van de verslechterende economische omstandigheden op de kosten van spoedkeizersnedes en het recht op leven voor ongeboren foetussen met een handicap. Het overkoepelende thema, het recht op gezondheid, roept veel vragen op met betrekking tot een verscheidenheid aan maatschappelijke mechanismen. Rechtvaardigheid in de context van volksgezondheid gaat niet alleen over recht, maar ook over ethiek, economie, geneeskunde, nationale en internationale politiek, enzovoort.

Lunch- en informatiemarkt
Ik was blij om te zien dat zelfs de lunchpauze in Aletta-stijl was: nog een veelzijdig evenement. Niet alleen werd een gezonde lunch verstrekt; deze pauze was een uitstekende gelegenheid om verbindingen tot stand te brengen tussen al die mensen die er waren omdat ze geïnspireerd waren door uitdagingen in de volksgezondheid. Er waren posterpresentaties over gegevensoplossingen door de Data Federation Hub. Ook spraken woordvoerders van verschillende instellingen, gerelateerd aan gezond ouder worden, een korte pitch over hun werk en ambities, waarin ze actief vroegen om toekomstige samenwerkingen met andere volksgezondheids-enthousiasten.

Tweede ronde van workshops
In de middagworkshop voor het thema Capability bespraken we, naast andere presentaties, een nieuw UMCG-initiatief: de Leefstijlwijzer. Artsen van het UMCG kunnen nu een verwijzing schrijven, niet alleen voor medisch specialistische zorg, maar ook voor lifestyle-coaching. Met behulp van deze verwijzingsbrief kunnen patiënten een afspraak maken met een leefstijlcoach en goed advies inwinnen over gezondheidsbevorderende veranderingen die zij in hun leven kunnen aanbrengen met betrekking tot roken, lichaamsbeweging en voeding. Nog een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen medicijnen en andere disciplines om de volksgezondheid te verbeteren!

Voor mij was de onderzoeksbijeenkomst een eerste indruk van mijn nieuwe werkomgeving. Als de nieuwe programmamanager van de Aletta Jacobs School of Public Health, zal ik deel uitmaken van het kernteam van Aletta en mijn pogingen doen om de school verder te ontwikkelen tot een netwerk met een blijvende impact op de volksgezondheid. Ik heb al veel mensen ontmoet die bij het project betrokken zijn en het is mij duidelijk dat dit een lonend initiatief is voor alle mensen met de ambitie om de volksgezondheid te verbeteren. Samen voor meer gezonde jaren: ik kijk er naar uit om er deel van uit te maken!

Aletta's Talent Steef Koning schreef ook over zijn ervaring van de Research Meet-up, je kan zijn blog hier lezen.

Laatst gewijzigd:13 februari 2019 11:54
printView this page in: English