Skip to ContentSkip to Navigation
About usWorking with usJob opportunities

Universitair Docent Fiscaal Recht (0,8–1,0 fte) (219433)

Organisatie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4000 studenten en bijna 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De sectie Belastingrecht bestaat uit enthousiaste medewerkers die onderwijs verzorgen over de volle breedte van het belastingrecht. Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de vakgroep een universitair docent in het bijzonder op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting, en de inkomstenbelasting (eigenwoningregeling en het regime voor periodieke uitkeringen).

Functieomschrijving

Tot uw takenpakket behoren:

• het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs, in het bijzonder op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting, de hiervoor genoemde onderdelen van de inkomstenbelasting en bij een inleidend vak in het belastingrecht, alsook waar nodig het coördineren van dit onderwijs
• het begeleiden van masterscripties, in het bijzonder op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting
• het doen van onderzoek, in het bijzonder op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting, passend binnen een van de facultaire onderzoeksprogramma’s
• het ontwikkelen van onderzoeksprojecten.

Functie-eisen

• (bijna) gepromoveerd, in het bijzonder op het terrein van de omzet- en overdrachtsbelasting
• ervaring met het verzorgen van onderwijs, in het bijzonder op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting
• bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO) of bereidheid tot het verkrijgen daarvan binnen twee jaar na indiensttreding
• uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit publicaties, in het bijzonder op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting; ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
• beschikt over de competenties conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren en resultaatgerichtheid
• aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden
• praktijkervaring strekt tot aanbeveling.

Docent
Onder omstandigheden wordt de hiervoor beschreven functie omgezet in een aanstelling als docent. Het doen van onderzoek neemt dan een zeer beperkt onderdeel van de functie in. Voor de functie van docent geldt niet als eis een (bijna voltooide) promotie.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

  • bij aanstelling als universitair docent een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van minimaal € 3.637,- (schaal 11) tot maximaal € 5.656,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
  • bij een aanstelling als docent geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.709,- (schaal 10) tot maximaal € 4.978,- (schaal 11) bruto per maand bij volledige werktijd
  • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
  • de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband); ook heeft de RUG een ruime verlofregeling
  • een tijdelijke aanstelling voor de periode van twee jaar; tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- & ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of de aanstelling omgezet kan worden in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Datum van indiensttreding: in overleg maar niet later dan 1 februari 2020.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen voor 1 oktober 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 7 oktober 2019.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature